Jobba hos oss

Storasyster söker Ekonomiadministratör och kanslist

Vi söker nu en superadministratör som har goda kunskaper om ekonomisk administration och som trivs i en bred roll i en liten organisation med korta beslutsvägar.

Vi behöver din ansökan så snart som möjligt.

Om arbetsplatsen

Storasyster är med våra 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för dem som utsatts för sexuella övergrepp. Vi tar årligen emot över 2 500 personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till. Vi vänder oss till alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. 

Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att motverka sexuellt våld genom stödjande och kunskapshöjande insatser. 

Vi erbjuder stöd genom: 

– mejl- och chattjour

– chattsystrar/chattbröder (stödperson online) 

– juridisk rådgivning 

– medföljning till polis, vård- eller behandlingsinstanser

– samtalsmottagning med stöd- och rådgivande samtal eller psykologisk behandling

– samtalsgrupper för utsatta och för anhöriga

Storasysters kunskapshöjande arbete syftar till att öka medvetenheten om och minska förekomsten av sexuellt våld i samhället. Vi erbjuder utbildningar, publicerar rapporter och är aktiva i samhällsdebatten om sexuellt våld. Vi har även tagit fram söktjänsten stödefterövergrepp.se där vi listar verksamheter som kan ge stöd till vår målgrupp samt webbplatsen låtossprataomsex.nu till stöd för personer som upplever sexualitetsproblematik till följd av sexuellt våld. 

Storasyster grundades 2012 och drevs under två år helt på ideell basis. Idag har vi nio anställda på vårt kansli i Stockholm. Vi får stöd från bl.a. Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Postkodsstiftelsen, Stockholms stad och Region Stockholm. 

Storasyster tilldelades Kvinnofridspriset 2019 av Operation Kvinnofrid, Stockholms stads Trygghetspris 2020, Arvsfondens Guldkorn 2020 och Unizons Idépris 2021.

Vi har 90-konto, är medlemmar i Giva Sverige och står under Svensk Insamlingskontrolls tillsyn.