Mitt barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp

För dig som förälder

Vi får ofta frågor från föräldrar till barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp och som vill ha hjälp kring hur de kan stötta sina barn på ett bra sätt.

Till dig som är förälder till ett barn som blivit utsatt så finns det mycket stöd och hjälp att få.

Vi får lära oss mycket lite om hur vi ska hjälpa våra barn att bearbeta och återhämta sig efter de varit med om en traumatiserande händelse. Men det finns många sätt som du både kan underlätta för ditt barn och ta hand om dina egna känslor och tankar. 

Det är viktigt att du först och främst ser till att ditt barn för det stöd och den trygghet som hen behöver. Att ha blivit utsatt för ett övergrepp som barn kan vara väldigt traumatiserande och många barn upplever det som oerhört förvirrande och skrämmande. Ditt barn behöver få tillgång till stöd så snart som möjligt efter utsattheten. Det är också viktigt att säkerställa att ditt barn klarar av och orkar med skolan. I vissa fall kan skolan behöva meddelas, men då är det så klart viktigt att först prata med barnet innan skolan kontaktas.

Tänk på att ditt barns tillit kan ha fått sig en rejäl törn och därför är det extra viktigt att inte ta beslut bakom barnets rygg. Ge barnet en chans att få säga hur hen skulle vilja att ni hanterar situationen och ta dig tid att förklara vad som kommer hända och varför. Det är viktigt att respektera och ha förståelse för barnets önskan, även om du som förälder kanske måste ta ett beslut som går emot det.

Många barn och unga som har blivit utsatta för övergrepp vågar inte berätta om utsattheten för sina föräldrar. Vad det är som gör att barn inte vågar eller vill berätta är så klart individuellt och kan skilja sig från person och situation. Något som vi vet är en vanlig anledning att barn inte berättar är att de är rädda för hur föräldern ska reagera. Ibland är barnet rädd för att föräldern ska bli arg. Kanske har barnet gjort något i samband med utsattheten som barnet inte får göra. Det kan vara att hen har varit på fest, druckit eller haft en äldre pojkvän. Det är viktigt att som förälder påminna sitt barn om att det viktigaste är att barnet berättar om utsattheten och att det inte spelar någon roll om övergreppet hände när barnet gjorde något hen inte fick.

Andra barn är rädda att deras föräldrar ska bli väldigt ledsna när de berättar om sin utsatthet. Och som förälder blir man så klart ledsen och förtvivlad över vetskapen att ens barn blivit utsatt för övergrepp. Men det är viktigt att som förälder inte lägga över sin sorg, ilska och förtvivlan på sitt barn. Som vuxen måste man ta hand om sina egna känslor och vara noga med att inte skrämma sitt barn med allt för starka känslouttryck. Upplever man som förälder det som svårt att reglera sina känslor inför barnet, finns det möjlighet att få hjälp och stöd. 

Vi får också frågor från föräldrar som känner sig rådvilla kring hur de kan prata med sina barn om sexuella övergrepp. Det är vanligt att föräldrar är rädda att säga fel sak eller berätta för mycket eller för tidigt. Men även om det kan kännas svårt eller pinsamt så är viktigt att som förälder ta sitt ansvar och prata med sina barn om sexuella övergrepp, gränser, samtycke och sex. Det är så klart viktigt att anpassa samtalsämnet utefter barnets ålder, men det är aldrig för tidigt att prata med sina barn om gränser, samtycke och vad man får och inte får göra mot andra. Ju äldre barnen blir desto mer behöver barnet veta. 

Oavsett om du är förälder till ett barn som blivit utsatt för sexuella övergrepp eller om du oroar dig för hur du ska prata med ditt barn om sexuella övergrepp, så kan det vara skönt med lite råd och hjälp kring hur en ska gå till väga. Nedan finner du några vanligt förekommande frågor från föräldrar och mer information om på vilka sätt vi kan hjälpa dig. 

Du kan också läsa mer om att vara anhörig till en utsatt person här

Vanliga frågor för dig som förälder

 • Jag är förälder och är orolig att mitt barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp – vad finns det för tecken på utsatthet som jag kan vara uppmärksam på?

  Människor är individer och reagerar på utsatthet på olika sätt. Hur ett barn reagerar skiljer sig också beroende på vilken ålder barnet är i. Ett litet barn har exempelvis inte samma förmåga och möjlighet att uttrycka sig verbalt såsom ett äldre barn har. Men det finns en del tecken på utsatthet som är vanligt förekommande oavsett barnets ålder. 

  Generellt sett är snabba förändringar i beteende eller mående en varningssignal. De allra flesta barn vill vara duktiga, sköta sig, må bra och göra bra ifrån sig. Barnet kanske plötsligt är väldigt arg, nedstämd, sorgsen eller defensiv. Att ett barn uttrycker starka känslor behöver självklart inte vara ett tecken på att barnet blir utsatt för sexuellt våld, men det kan vara det. Och framför allt är det ett tecken på att barnet inte mår bra. Vilket i sig är en anledning att som förälder agera. 

  Vill barnet inte göra saker som tidigare gett barnet glädje eller uttrycker en plötslig rädsla för saker hen tidigare inte varit rädd för kan det också vara ett tecken. Hos små barn kan även regressivt beteende förekomma. För tonåringar och unga vuxna är det vanligare att de ger uttryck för en stark känsla av hopplöshet. (Gerge, 2013) 

  Behöver du stöd och råd? Vi erbjuder stöd till anhöriga – läs mer här.

 • Mitt barns skola tar inte mitt barns utsatthet på allvar – vad kan jag göra?

  I skollagen står det att skolan ska verka för att främja lärande och samtidigt förmedla respekten för allas lika värde. Det innefattar att barn inte ska behöva utstå kränkningar eller utsatthet i skolan. Men det innebär också att en skola fri från utsatthet och kränkningar är en förutsättning för att kunna främja barnens lärande. Ingen människa kan lära sig i en miljö som framkallar skräck, sorg eller trauman. Det är skolans ansvar att säkerställa att ditt barn inte blir utsatt för sexuella övergrepp och att barnet får den hjälp de behöver om hen redan blivit utsatt. 

  Om skolan inte uppfyller detta och ser till att ditt barn får hjälp och att våldet upphör kan du anmäla skolan. Här finner du mer information.

  Behöver du råd och stöd i kontakten med skolan? Kontakta jour@storasyster.org

 • Hur kan jag prata med mitt barn om sexuella övergrepp?

  För många föräldrar kan det vara svårt att veta om och hur en kan prata med sina barn om övergrepp. Det är vanligt att föräldrar är rädda att säga fel sak eller berätta för mycket eller för tidigt. Men även om det kan kännas svårt eller pinsamt så är viktigt att som förälder ta sitt ansvar och prata med sina barn om sexuella övergrepp. 

  Det är så klart viktigt att anpassa samtalsämnet efter barnets ålder, men det är aldrig för tidigt att prata med sina barn om gränser, samtycke och vad man får och inte får göra mot andra. Ju äldre barnen blir desto mer behöver barnet veta.

  Önskar du mer kunskap om hur du kan prata med ditt barn om sexuellt våld? Läs mer om vilka föreläsningar och utbildningar vi erbjuder.

 • Mitt barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp – hur kan jag hjälpa och stötta mitt barn?

  Att ha blivit utsatt för ett övergrepp som barn kan vara väldigt traumatiserande och många barn upplever det som väldigt förvirrande och skrämmande. Ditt barn behöver få tillgång till stöd så snart som möjligt efter utsattheten. 

  Tänk på att ditt barns tillit kan ha fått sig en rejäl törn och därför är det extra viktigt att inte ta beslut bakom barnets rygg. Ge barnet en chans att få säga hur hen skulle vilja att ni hanterar situationen och ta dig tid att förklara vad som kommer hända och varför. Det är viktigt att respektera och ha förståelse för barnets önskan, även om du som förälder kanske måste ta ett beslut som går emot det.

  Som förälder blir man så klart förtvivlad över vetskapen att ens barn blivit utsatt för övergrepp. Men det är viktigt att som förälder inte lägga över sin sorg, ilska och förtvivlan på sitt barn. Som vuxen måste man ta hand om sina egna känslor och vara noga med att inte skrämma sitt barn med allt för starka känslouttryck. Upplever en som förälder det som svårt att reglera sina känslor inför barnet, går det att få hjälp och stöd.

  Känner du att du behöver verktyg och råd kring hur du kan hjälpa ditt barn? Vi erbjuder stöd till anhöriga – läs mer här.

  Behöver ditt barn stöd och hjälp? Vi erbjuder både stöd till ditt barn och till dig som anhörig. Läs mer om våra stödfunktioner här. 

 • Kan jag som anhörig också få stöd?

  Som anhörig till någon som utsatts för övergrepp väcks ofta mycket frågor om det som hänt. Kanske får vi tankar om vad en själv hade kunnat göra för att förhindra att övergreppet skedde eller bär på stor ilska, sorg och oro kopplat till det som hänt. Oavsett hur det känns för dig kan det vara bra för dig som anhörig att själv få hjälp och stöd med dina känslor. Att gå och prata med en psykolog eller kurator kan vara ett alternativ. Om du själv mår bättre och får stöd att hantera dina tankar och känslor kring det som hänt gör det ofta möjligt att vara ett bättre stöd för den du känner.

  På Storasyster erbjuder vi stöd till dig som anhörig och det finns möjlighet både till enskilda samtal och samtal i grupp.

 • Vad kan jag som anhörig göra för att hjälpa?

  Som anhörig till någon som har erfarenheter av sexuella övergrepp är det vanligt att ställa sig frågan vad en själv kan göra för att stötta och hjälpa. Den som bäst kan svara på denna fråga är förstås den som utsatts. Om och vad en upplever som svårt och vad en behöver för stöd i det varierar från person till person. Det bästa sättet att få reda på hur den du är anhörig till tänker och känner är att fråga.

  Det kan kan kännas svårt eller skrämmande att fråga om erfarenheter som vi vet är svåra, särskilt om den du känner inte berättat så mycket tidigare. Men kom ihåg att det är bättre att ställa en fråga och sedan låta den du är anhörig till att själv bestämma hur mycket hen vill berätta. Genom att fråga undviker vi också att göra antaganden om hur den du känner mår eller vad den behöver. Som anhörig kan du göra mycket bara genom att lyssna, bekräfta och visa att du finns där. 

Har du frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss

Julia Engström

Julia Engström

073 402 92 06