För dig som är partner

Vi får ofta frågor från personer som vill ha hjälp kring hur de kan stötta sina partners på ett bra sätt.

Att vara partner till någon som har erfarenheter av sexuellt våld kan väcka en mängd olika tankar och känslor. Som partner är det vanligt att ställa sig frågan “Vad kan och bör jag göra för att hjälpa?”. Den som bäst kan svara på denna fråga är din partner. Var lyhörd och öppen för det de eventuella svårigheter som hen beskriver. Kom ihåg att personer som utsatts för sexuella övergrepp kan reagera väldigt olika. Vissa vill prata mycket om det som hänt, andra lite. Vissa tycker att det är svårt med sex, lust och intimitet medan andra upplever att de mår bra i sin sexualitet. Om det är svårt för din partner att ha sex eller vara nära på ett sätt som känns bra – lägg aldrig skulden för att det blivit så på din partner. 

Det kan vara hjälpsamt att du som partner skaffar dig kunskap kring såväl sexuella övergrepp som reaktioner på dessa och hur sexualiteten kan påverkas efter att ha blivit utsatt. Det kan också vara bra att börja reflektera över din egen sexualitet och din syn på sex och vilka förväntningar som finns på relationen. Här finner du mer information om vilka stöd vi erbjuder till partner!

Har du frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss

Julia Engström

Julia Engström

073 402 92 06