Är du anhörig?

För dig som är vän eller anhörig

Att ha en nära relation till någon som har erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt kan kännas svårt och väcka en mängd olika tankar och känslor.

Du som anhöriga har ofta en viktig roll i läkningsprocessen för den som blivit utsatt för sexuella övergrepp. Samtidigt kan det stundtals kännas utmanande att stötta och det är viktigt att inte glömma bort sig själv i det. 

Sexuella övergrepp handlar om sexuella handlingar som begås mot ens vilja men sexuella övergrepp kan se mycket olika ut och upplevas på olika sätt för olika personer. Det allra viktigaste är att den som varit utsatt själv får definiera det som hänt – det handlar alltså inte om huruvida det skulle definieras som ett brott enligt sexualbrottslagstiftningen eller hur det skulle bli bedömt i domstol.

Det finns inga rätt eller fel gällande hur den som utsatts förhåller sig till sina erfarenheter. Det finns flera saker som kan vara bra för dig som anhörig att tänka på, som både kan underlätta för dig och samtidigt hjälpa dig att bemöta och stötta den som utsatts. Eftersom varje persons upplevelse och varje relation är unik är det svårt att ge råd som fungerar för alla, men i detta avsnitt hittar du generell information kring hur du kan tänka kring situationen samt vilket stöd du som anhörig kan få.

Precis som övergrepp kan se olika ut så kan reaktionerna också variera. I bemötandet av den som har blivit utsatt är det viktigt att bekräfta personens känslor och det kan vara hjälpsamt att ha koll på vanliga reaktioner under och efter övergrepp för att förstå mer om vad den som utsatts kan gå igenom. Vi reagerar alla olika i en hotfull, skrämmande eller farlig situation. Det går inte att i förväg veta exakt hur vi kommer att reagera eller vad vi kommer att göra. Vårt inbyggda försvarssystem i hjärnan aktiveras automatiskt i en situation som hjärnan tolkar som farlig. Detta gör det svårt eller omöjligt att styra över reaktionerna med tanken eller viljan. Hjärnan gör en blixtsnabb bedömning av situationen och skickar signaler till kroppen att försöka fly, fysiskt försvara sig eller att försöka rädda sig från faran genom att kroppen “stänger av”. Oavsett hur vi reagerat under ett övergrepp så är det viktigt att komma ihåg att det inte finns något rätt eller fel.

Vanliga reaktioner efter ett övergrepp kan handla om känslor av skuld och skam kopplat till det som hänt. Det kan handla om tankar om att en hade kunnat förhindra övergreppet eller att en skuldbelägger sig själv för att en befann sig på platsen eller inte gjorde tillräckligt med motstånd. Det är inte heller ovanligt att den som utsatts upplever psykiska besvär som ångest, oro och nedstämdhet eller beskriver fysiska reaktioner som spänningar, huvudvärk och sömnproblem. Att utsättas för sexuella övergrepp innebär att ens gränser inte respekterats och kan göra att det är svårare att känna tillit och trygghet i relation till andra. Oavsett hur vi reagerar under och efter ett övergrepp är det viktigt att komma ihåg att det är möjligt att hitta vägar att må bra igen – på egen hand, med stöd av andra eller med hjälp av en professionell samtalskontakt. 

För många är det en l​ång process​ att våga berätta om det som hänt och hur det påverkat en. Har en blivit utsatt av någon en känner kan processen ofta vara ännu längre. Många är rädda för att berätta eftersom​ de inte vet vilka reaktioner de kommer få.​ För att våga berätta ​krävs det en stabil, trygg person att berätta för​. Som anhörig kan det vara svårt och tålamodskrävande att se någon vi bryr oss om må dåligt och vi kan ha tankar som vad vi tror att den andra behöver. Här är det viktigt att få stanna upp och låta den som utsatts själv styra vägen i sin process – var och en måste själv få bestämma om och när den vill berätta samt om och när den vill söka stöd och hjälp. 

Kom ihåg att du som anhörig också har rätt till stöd och hjälp för att få ta hand om dig själv och dina tankar och känslor kring det som den du känner varit utsatt för. 

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Här hittar du mer information om vilket stöd vi kan erbjuda dig som anhörig

Vanliga frågor

  • Kan jag som anhörig också få stöd?

    Som anhörig till någon som utsatts för övergrepp väcks ofta mycket frågor om det som hänt. Kanske får vi tankar om vad en själv hade kunnat göra för att förhindra att övergreppet skedde eller bär på stor ilska, sorg och oro kopplat till det som hänt. Oavsett hur det känns för dig kan det vara bra för dig som anhörig att själv få hjälp och stöd med dina känslor. Att gå och prata med en psykolog eller kurator kan vara ett alternativ. Om du själv mår bättre och får stöd att hantera dina tankar och känslor kring det som hänt gör det ofta möjligt att vara ett bättre stöd för den du känner.

    På Storasyster erbjuder vi stöd till dig som anhörig och det finns möjlighet både till enskilda samtal och samtal i grupp.

  • Vad kan jag som anhörig göra för att hjälpa?

    Som anhörig till någon som har erfarenheter av sexuella övergrepp är det vanligt att ställa sig frågan vad en själv kan göra för att stötta och hjälpa. Den som bäst kan svara på denna fråga är förstås den som utsatts. Om och vad en upplever som svårt och vad en behöver för stöd i det varierar från person till person. Det bästa sättet att få reda på hur den du är anhörig till tänker och känner är att fråga.

    Det kan kan kännas svårt eller skrämmande att fråga om erfarenheter som vi vet är svåra, särskilt om den du känner inte berättat så mycket tidigare. Men kom ihåg att det är bättre att ställa en fråga och sedan låta den du är anhörig till att själv bestämma hur mycket hen vill berätta. Genom att fråga undviker vi också att göra antaganden om hur den du känner mår eller vad den behöver. Som anhörig kan du göra mycket bara genom att lyssna, bekräfta och visa att du finns där. 

Kontakta oss

Julia Engström

Julia Engström

073 402 92 06