Stöd och hjälp

Medföljning

Medföljning till polis, vård- eller behandlingsinstanser

Bor du i Stockholmsregionen? Då kan du ansöka om medföljning. Det är enbart anställd personal på kansliet i Stockholm som kan erbjuda medföljning, därav den geografiska begränsningen. Bor du på annan ort hänvisar vi till brottsofferjouren för hjälp och stöd där du bor. Du är alltid välkommen att kontakta Storasysterjuristen för juridisk rådgivning. 

Att anmäla övergrepp till polisen eller att uppsöka sjukvård eller andra behandlingsinsatser efter ett övergrepp kan kännas svårt eller vara förknippat med ångest och oro. Därför erbjuder Storasyster medföljning – ett medmänskligt stöd som du kan prata med och som kan stötta dig i din kontakt med behandlingsinsatser och myndigheter.

Storasyster erbjuder medföljning vid till exempel läkar- gynekolog- och psykologbesök, polisanmälan eller förhör. Den medföljande är en anställd på Storasyster som följer med dig till ditt besök och finns där som stöd för dig en stund efteråt. 

Vid rättegång erbjuder vi inte medföljning, eftersom du då har rätt till stöd från målsägandebiträde. Men vi förmedlar gärna kontakt med advokat och målsägandebiträde.

Ansök om medföljning

Vill du ansöka om medföljning, fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.

Har du en fråga om medföljning?