Tänk dig ett samhälle fritt från sexuella hot, tvång och övergrepp. Det gör vi.

Storasyster erbjuder stöd till de som blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi arbetar stödjande och kunskapshöjande för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Sök stöd och hjälp

Vi erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp

Anhörigstöd

Är du förälder, partner, syskon, vän eller annan närstående till någon som har utsatts för sexuella övergrepp? Du som anhörig kan också söka stöd hos oss.

Fakta

Om sexuella övergrepp

97 procent av de som misstänks för sexualbrott är män (BRÅ 2020).

Var fjärde ung kvinna utsattes för ett eller flera sexualbrott under förra året (NTU 2021)

375 000

Mörkertalet är stort. Troligen rör det sig om 375 000 som utsattes förra året (NTU 2021).

Lär dig mer om sexuellt våld och hur vi arbetar förebyggande.

Vad vi gör

Vi håller årligen över 6000 stödsamtal med personer som utsatts för sexuella övergrepp och som annars inte skulle haft någon att vända sig till.
Vi erbjuder föreläsningar om sexuellt våld, sexualitetsproblematik efter utsatthet och utbildningar i bemötande, preventivt arbete samt hur en kan hantera svåra samtal.
Vi arbetar kunskapshöjande genom både prevention och opinionsbildning för att öka medvetenheten om och minska förekomsten av sexuellt våld i samhället.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar till yrkesverksamma som möter utsatta i sitt yrke

Rapporter

Ta del av våra senaste rapporter och publikationer

Aktuellt

Senaste nytt om vårt arbete för att öka kunskapen om och motverka sexuella övergrepp samt för att skapa ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

    Prenumerera på Storasysters nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om Storasysters verksamhet och om nyheter inom området sexuellt våld

    Nyhetsbrev