Tänk dig ett samhälle fritt från sexuella hot, tvång och övergrepp. Det gör vi.

Storasyster erbjuder stöd till de som blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi arbetar stödjande och kunskapshöjande för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Sök stöd och hjälp

Vi erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp

Fakta

Om sexuella övergrepp

98 procent av de som misstänks för sexualbrott är män (BRÅ 2019).

Var tredje ung kvinna utsattes för ett eller flera sexualbrott under förra året (NTU 2020)

452 000

Mörkertalet är stort. Troligen rör det sig om 452 000 som utsattes förra året (NTU 2020).

Lär dig mer om sexuellt våld och hur vi arbetar förebyggande.

Vad vi gör

Vi håller årligen över 5000 stödsamtal med personer som utsatts för sexuella övergrepp och som annars inte skulle haft någon att vända sig till.
Vi erbjuder föreläsningar om sexuellt våld, sexualitetsproblematik efter utsatthet och utbildningar i bemötande, preventivt arbete samt hur en kan hantera svåra samtal.
Vi arbetar kunskapshöjande genom både prevention och opinionsbildning för att öka medvetenheten om och minska förekomsten av sexuellt våld i samhället.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar till yrkesverksamma som möter utsatta i sitt yrke

Rapporter

Ta del av våra senaste rapporter och publikationer

Vår shop

Stöd oss genom att handla i vår webbshop

Fler produkter hittar du i shoppen

Aktuellt

Senaste nytt om vårt arbete för att öka kunskapen om och motverka sexuella övergrepp samt för att skapa ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

    Prenumerera på Storasysters nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om Storasysters verksamhet och om nyheter inom området sexuellt våld

    Nyhetsbrev