För dig som är partner

Vi får ofta frågor från personer som vill ha hjälp kring hur de kan stötta sina partners på ett bra sätt. Som partner kan du söka stöd hos oss.

Att vara partner till någon som har erfarenheter av sexuellt våld kan väcka en mängd olika tankar och känslor. Som partner är det vanligt att ställa sig frågan “Vad kan och bör jag göra för att hjälpa?”. 

Det kan vara hjälpsamt att du som partner skaffar dig kunskap kring såväl sexuella övergrepp som reaktioner på dessa och hur sexualiteten kan påverkas efter att ha blivit utsatt. 

Oavsett om du behöver råd kring hur du kan bemöta din partner eller om du känner att du behöver prata om dina känslor kring att vara partner till en utsatt person, så kan det vara skönt att prata med någon kring hur en ska gå till väga. Nedan finner du de stödfunktioner vi erbjuder till partners.

Stöd för dig som partner

Samtalsmottagning

Som partner till någon som utsatts för sexuella övergrepp kan du få stöd i vår samtalsmottagning.

Chatt

Vill du ha stöd anonymt kan du som partner till någon som har utsatts skriva i vår chatt.

Chatten är öppen varje dag

Telefonjour

Behöver du råd kring hur du kan hjälpa och vara ett stöd till din anhörig? Eller vill du veta mer om våra stödfunktioner? Ring vår telefonjour!

Telefonjouren för rådgivning har öppet onsdagar 12.00-14.00 varje vecka. 070- 86 98 797

Föreläsningsserie

I föreläsningsserien får du fördjupad kunskap samt möjlighet att reflektera kring din roll som partner.

Just nu har vi ingen planerad föreläsningsserie.

Kontakta oss om du har några frågor

Sofia Andersson Storasyster

Sofia Andersson

070 483 17 73