Till dig som partner

Att vara partner till någon som har erfarenheter av sexuellt våld kan väcka en mängd olika tankar och känslor. Som partner är det vanligt att ställa sig frågan “Vad kan och bör jag göra för att hjälpa?”. 

Det kan vara hjälpsamt att du som partner skaffar dig kunskap kring såväl sexuella övergrepp som reaktioner på dessa och hur sexualiteten kan påverkas efter att ha blivit utsatt. 

Oavsett om du behöver råd kring hur du kan bemöta din partner eller om du känner att du behöver prata om dina känslor kring att vara partner till en utsatt person, så kan det vara skönt att prata med någon kring hur en ska gå till väga. Nedan finner du de stödfunktioner vi erbjuder till partners.

Stödfunktioner till dig som partner

Telefonjour för rådgivning

Stödsamtal

Föreläsningsserie för partners

Anhörigchatt