För dig som syskon, vän eller annan anhörig

Vi erbjuder stöd till dig som syskon, vän eller annan anhörig till någon som har utsatts för sexuella övergrepp.

Oavsett om du är syskon, mor/farförälder eller vän till en person med erfarenhet av sexuellt våld, så kan det väcka mycket olika tankar och känslor som kan vara svåra och smärtsamma. Som anhörig till någon som utsatts för övergrepp väcks ofta mycket frågor om det som hänt. Kanske får vi tankar om vad en själv hade kunnat göra för att förhindra att övergreppet skedde eller bär på stor ilska, sorg och oro kopplat till det som hänt. 

Oavsett hur det känns för dig kan det vara bra för dig som anhörig att själv få hjälp och stöd med dina känslor. Om du själv mår bättre och får stöd att hantera dina tankar och känslor kring det som hänt gör det ofta möjligt att vara ett bättre stöd för den du känner.

Nedan finner du de stödfunktioner som vi erbjuder till dig som anhörig.

Stöd till dig som är anhörig

Stödsamtal

Samtalsmottagning

Som anhörig till någon som utsatts för sexuella övergrepp kan du få stöd i vår samtalsmottagning.

Anonymt stöd

Chatt

Vill du ha stöd anonymt kan du som anhörig till någon som har utsatts skriva i vår chatt.

Chatten är öppen varje dag

Rådgivning

Telefonjour

Behöver du råd kring hur du kan hjälpa och vara ett stöd till din anhörig? Eller vill du veta mer om våra stödfunktioner? Ring vår telefonjour!

Telefonjouren för rådgivning har öppet onsdagar 12.00-14.00 varje vecka. 070- 86 98 797

Om att vara anhörig

Föreläsningsserie

Ta del av våra föreläsningar för dig som vän, syskon eller annan anhörig

Vanliga frågor från anhöriga

  • Kan jag som anhörig också få stöd?

    Som anhörig till någon som utsatts för övergrepp väcks ofta mycket frågor om det som hänt. Kanske får vi tankar om vad en själv hade kunnat göra för att förhindra att övergreppet skedde eller bär på stor ilska, sorg och oro kopplat till det som hänt. Oavsett hur det känns för dig kan det vara bra för dig som anhörig att själv få hjälp och stöd med dina känslor. Att gå och prata med en psykolog eller kurator kan vara ett alternativ. Om du själv mår bättre och får stöd att hantera dina tankar och känslor kring det som hänt gör det ofta möjligt att vara ett bättre stöd för den du känner.

    På Storasyster erbjuder vi stöd till dig som anhörig och det finns möjlighet både till enskilda samtal och samtal i grupp.

  • Vad kan jag som anhörig göra för att hjälpa?

    Som anhörig till någon som har erfarenheter av sexuella övergrepp är det vanligt att ställa sig frågan vad en själv kan göra för att stötta och hjälpa. Den som bäst kan svara på denna fråga är förstås den som utsatts. Om och vad en upplever som svårt och vad en behöver för stöd i det varierar från person till person. Det bästa sättet att få reda på hur den du är anhörig till tänker och känner är att fråga.

    Det kan kan kännas svårt eller skrämmande att fråga om erfarenheter som vi vet är svåra, särskilt om den du känner inte berättat så mycket tidigare. Men kom ihåg att det är bättre att ställa en fråga och sedan låta den du är anhörig till att själv bestämma hur mycket hen vill berätta. Genom att fråga undviker vi också att göra antaganden om hur den du känner mår eller vad den behöver. Som anhörig kan du göra mycket bara genom att lyssna, bekräfta och visa att du finns där. 

Nytt material till dig som förälder

Tips till dig som förälder till ett tonårsbarn som utsatts för sexuella övergrepp

Kontakta oss om du har några frågor

Julia Engström

Julia Engström

073 402 92 06