Till dig som anhörig

Oavsett om du är vän, mor/farförälder eller vän till en person med erfarenhet av sexuellt våld, så kan det väcka mycket olika tankar och känslor som kan vara svåra och smärtsamma. Som anhörig till någon som utsatts för övergrepp väcks ofta mycket frågor om det som hänt. Kanske får vi tankar om vad en själv hade kunnat göra för att förhindra att övergreppet skedde eller bär på stor ilska, sorg och oro kopplat till det som hänt. 

Oavsett hur det känns för dig kan det vara bra för dig som anhörig att själv få hjälp och stöd med dina känslor. Om du själv mår bättre och får stöd att hantera dina tankar och känslor kring det som hänt gör det ofta möjligt att vara ett bättre stöd för den du känner.

Nedan finner du de stödfunktioner som vi erbjuder till dig som anhörig:

Stödfunktioner till dig som är anhörig

Telefonjour för rådgivning

Stödsamtal

Föreläsningar om att vara anhörig

Anhörigchatt