Årsrapporter, Storasysterrapporter och övriga rapporter

Våra rapporter

Våra årsrapporter ger information om de stödsökande Storasyster tagit emot under det tidigare året, samt vissa resultat från verksamheten. I Storasysterrapporterna lyfter vi ett nytt fokusområde varje år.

Årsrapporter

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Storasysterrapporter

Storasysterrapporten 2024: Sexuellt våld online

Storasysterrapporten 2022: Anhörig

Storasysterrapporten 2021: Polisanmälan och rättsprocess

Storasysterrapporten 2020: Psykisk ohälsa

Övriga rapporter

Rätt stöd i rätt tid

Verksamhetsberättelse & effektrapport

Mer information

För en mer ingående beskrivning av Storasysters verksamhet hänvisas till Storasysters Verksamhetsberättelse och Effektrapport.

Stöd oss

Vill du vara med och möjliggöra Storasysters arbete?

Hjälp oss att hjälpa. Det finns flera sätt du kan engagera dig hos oss.