Skattereduktion

Storasyster är från och med 1 januari 2022 registrerade gåvomottagare hos Skatteverket. Detta innebär att du som stödjer Storasyster kan få tillbaka 25 procent av beloppet du har skänkt. Riksdagen tog beslutet att återinföra skattereduktion för gåvor till ideella organisationer och det började gälla den 1 juli 2019. Som givare kan du få skattereduktion upp till 3 000 kronor för inkomstår 2022 vilket motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor. Varje enskild gåva måste vara minst 200 kronor för att den ska räknas med och det krävs att du minst har skänkt 2 000 kronor under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare som arbetar med att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. För att kunna få skattereduktion behöver du även uppfylla de krav som ställs från Skatteverket. 

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad skattereduktion för gåvor innebär och vilka förutsättningar som ska uppfyllas för att få skattereduktion.

Kan jag få skattereduktion? 

  • För att få skattereduktion måste du fylla 18 år samma år som du ger gåvan och betala skatt för alla dina inkomster i Sverige, oavsett vilket land inkomsterna är ifrån. 
  • Du ska som minst ha gett 200 kronor till samma mottagare vid ett och samma gåvotillfälle.
  • Du måste skänka minst 2 000 kronor under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare. 
  • Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. 
  • Gåvan måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan. Du har som skyldighet att kontrollera detta vid varje gåvotillfälle. Storasyster är godkänd gåvomottagare för 2022.

Vad behöver jag göra för att få skattereduktion?

Om du vill bli månadsgivare hos oss och ta del av skattereduktionen måste du fylla i ditt personnummer när du registrerar dig. Storasyster skickar in kontrolluppgifter till skatteverket. Om du har blivit månadsgivare utan att uppge personnummer behöver du kontakta oss via kontakt@storasyster.org för att vi ska kunna koppla ihop inbetalningen med deklarationen. 

Om du skänker en engångsgåva till Storasyster behöver du kontakta oss via kontakt@storasyster.org med personnummer och adress för att vi ska kunna koppla ihop betalningen till deklarationen. 

Hur mycket kan jag få tillbaka?

Du kan få tillbaka 25 procent av det bidrag du betalat till Storasyster om du har gett minst 200 kronor till samma mottagare vid ett och samma gåvotillfälle. Du måste som minst skänka 2 000 kronor under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.

Du kan som mest få tillbaka 3 000 kronor som motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor under ett år.