Våra volontärer

Storasysters volontärer ger medmänskligt stöd till personer i vår chatt och som onlinesyster eller onlinebror samt ökar kunskapen om sexuellt våld och kännedomen om organisationen som kommunikatörer.

Våra volontärer genomgår en grundutbildning på fyra heldagar samt kontinuerlig fortbildning och handledning för att säkerställa ett gott och kompetent bemötande.

Under utbildningen får de kunskap om sexuellt våld – bl.a. dess omfattning, uttryck och konsekvenser. Det ges även föreläsningar på relevanta områden som exempelvis suicidprevention, hedersrelaterad våld och förtryck samt lagstiftning och rättsprocess som rör sexualbrott. Storasysters volontärer arbetar under tystnadslöfte och insänder utdrag ur belastningsregistret som en del i rekryteringsprocessen. Uppdragen utförs helt på ideell basis.