Våra volontärer

Storasysters volontärer ger medmänskligt stöd till personer i vår chatt och som onlinesyster eller onlinebror samt ökar kunskapen om sexuellt våld och kännedomen om organisationen som kommunikatörer.

Våra volontärer ger ett medmänskligt stöd till de personer som söker sig till oss. De finns tillgängliga som onlinesystrar och i vår stödchatt. Stödet som volontärerna ger är inte terapeutiskt eller behandlande. De finns där för att lyssna, stötta och hjälpa. Alla volontärer genomgår en grundutbildning för att kunna ge ett gott medmänskligt stöd till personer som utsatts för sexuella övergrepp. Alla våra volontärer är över 20 år gamla och finns över hela Sverige.

Under utbildningen får volontärerna kunskap om sexuellt våld – bl.a. dess omfattning, uttryck och konsekvenser. Det ges även föreläsningar på relevanta områden som exempelvis suicidprevention, hedersrelaterad våld och förtryck samt lagstiftning och rättsprocess som rör sexualbrott. Storasysters volontärer arbetar under tystnadslöfte och insänder utdrag ur belastningsregistret som en del i rekryteringsprocessen. Uppdragen utförs helt på ideell basis.