Styrelse

Storasysters styrelse består av 6 ledamöter samt 2 suppleanter. I styrelsens arbete ingår det att besluta om föreningens mål, fokusområden och värdegrund. Styrelsen sammanträder cirka 5 gånger per år.