Styrelse

Storasysters styrelse består av 8 ledamöter. I styrelsens arbete ingår det att besluta om föreningens mål, fokusområden och värdegrund. Styrelsen sammanträder cirka 5 gånger per år.

  Kontakta Storasysters styrelse

  Vill du kontakta styrelsen? Mejla styrelsen@storasyster.org

  Valberedning

   Kontakta valberedningen

   Vill du kontakta Storasysters valberedning? Mejla valberedning@storasyster.org