Styrelse

Storasysters styrelse består av 6 ledamöter samt 2 suppleanter. I styrelsens arbete ingår det att besluta om föreningens mål, fokusområden och värdegrund. Styrelsen sammanträder cirka 5 gånger per år.

  Kontakta Storasysters styrelse

  Vill du kontakta styrelsen? Mejla styrelsen@storasyster.org

  Valberedning

   Nomineringar till årsmötet 2021

   Ta del av valberedningens nomineringar till ett antal styrelseposter till verksamhetsåret 2021/2022 samt 2022/2023. Vid årsmötet den 15/3 beslutar medlemmarna om förslaget godtas.

   Kontakta valberedningen

   Vill du kontakta Storasysters valberedning? Mejla valberedning@storasyster.org