För dig som arbetar inom skola

Riktad information och hjälpmedel för dig som arbetar inom skolan.

Barn tillbringar största delen av sin vakna tid i skolan. Skolan är en viktig plats för de allra flesta barn av flera olika anledningar.

För vissa barn är det en tillflyktsort från våldsamma, otrygga eller ohälsosamma hemmiljöer. Medan för andra barn är skolan grunden till deras dåliga mående. Hur barn mår i skolan reflekterar helt enkelt ofta hur barnet mår i livet. 

Barn ska inte behöva utstå kränkningar eller utsatthet i skolan. Enligt Brå är skolan den miljö där barn oftast blir utsatta för våld av jämnårigt barn. Utöver att barn blir utsatta på skoltid av andra elever är det också vanligt att barn och unga blir utsatta utanför skoltid av elever som går på samma skola. Även om övergreppet inte skedde på skoltid så påverkar det i allra högsta grad det utsatta barnets möjligheter att få en trygg skolgång. Det sker även flertalet övergrepp av lärare eller skolpersonal varje år. 

Barn som blir utsatta i skolmiljö kan inte fly eller undvika utsattheten eftersom det i Sverige råder skolplikt. Ett barn kan inte sjukanmäla sig själv och om barnet skulle skolka eller undvika skolan, blir det genast konsekvenser. Detta leder till att många barn tvingas träffa sin förövare dag efter dag i skolan. Många lever vi i villfarelsen att konsekvenserna av utsattheten upphör i samma stund som övergreppen upphör. Men så är det inte. Ett barn som tvingas träffa sin förövare mot sin vilja utsätts för en hög risk för ytterligare traumatisering. Konsekvenserna riskerar att bli än mer allvarliga och barnet får ingen chans att återhämta sig. 

I Sveriges skollag står det att skolan ska verka för att främja lärande och samtidigt förmedla respekten för allas lika värde. Det innebär att barn inte ska behöva utstå kränkningar eller utsatthet i skolan. Men det innebär också att en skola fri från utsatthet och kränkningar är en förutsättning för att kunna främja barns lärande. Ingen människa kan lära sig i en miljö som framkallar skräck, sorg eller trauman. Det är skolans ansvar att säkerställa att barn inte blir utsatt för sexuella övergrepp och att utsatta barn får den hjälp de behöver. 

För att barns lärande och trygghet ska kunna säkerställas krävs både ett omfattande preventivt arbete samt konkreta handlingsplaner och riktlinjer för bemötande av utsatta elever och hur en eventuell förövare ska hanteras. Det är viktigt att komma ihåg att pojkar som utövar våld har hög risk att växa upp och bli våldsamma män. Vi kan förebygga framtida flickor och kvinnors utsatthet genom att se till att våldsamma pojkar får hjälp att sluta använda våld.

Behöver din skola mer kunskap om sexuella övergrepp, bemötande och preventivt arbete?

Vi erbjuder föreläsningar till skolpersonal och elevhälsa och delar gärna med oss om hur ni kan införliva det arbetet på er skola. Kontakta julia@storasyster.org för mer information om vår utbildningsverksamhet eller läs mer om våra föreläsningar!

Kontakta oss så berättar vi mer

Julia Engström

Julia Engström

073 402 92 06

Frågor & svar för dig som jobbar inom skolan

 • Vad kan jag säga till skolans ledning för att få dem att ta bemötande och förebyggande arbete på allvar?

  I Sveriges skollag står det att skolan ska verka för att främja lärande och samtidigt förmedla respekten för allas lika värde. Det innefattar att barn inte ska behöva utstå kränkningar eller utsatthet i skolan. Men det innebär också att en skola fri från utsatthet och kränkningar är en förutsättning för att kunna främja barnens lärande. Ingen människa kan lära sig i en miljö som framkallar skräck, sorg eller trauman. Det är skolans ansvar att säkerställa att ditt barn inte blir utsatt för sexuella övergrepp och att barnet får den hjälp de behöver om hen redan blivit utsatt. 

  För att barns lärande och trygghet ska kunna säkerställas krävs både ett omfattande preventivt arbete samt konkreta handlingsplaner och riktlinjer för bemötande av utsatta elever och hur en eventuell förövare ska hanteras. Det är viktigt att komma ihåg att pojkar som utövar våld har hög risk att växa upp och bli våldsamma män. Vi kan förebygga framtida flickor och kvinnors utsatthet genom att se till att våldsamma pojkar får hjälp att sluta använda våld.

  Behöver din skola mer kunskap om förebyggande arbete? Vi erbjuder föreläsningar om prevention och delar gärna med oss om hur ni kan införliva det arbetet på er skola. Läs mer om våra föreläsningar. 

 • Är det vanligt att elever blir utsatt för sexuella övergrepp i skolan?

  Ja, enligt Brå är skolan den miljö där barn oftast blir utsatta för våld av jämnårigt barn. Annan statistik visar också att flickor är en speciellt utsatt grupp när det kommer till sexuella övergrepp och våldtäkt. I NTUs rapport från 2019 uppgav 27.20% av tjejer mellan 16-19 år att de blivit utsatta för någon typ av sexualbrott. Det är tre gånger vanligare att för tjejer (29,3 %) än killar i gymnasiet (9,6 %) att ha erfarenhet av sexuella övergrepp från uppväxten (Allmänna barnhuset 2015). Av alla anmälda våldtäkter 2018 begicks 44 procent av dem mot barn under 17 år. Drygt 90 procent av dem var mot tjejer (BRÅ 2018).

  Utöver att barn blir utsatta på skoltid av andra elever är det också vanligt att barn och unga blir utsatta utanför skoltid av elever som går på samma skola. Även om övergreppet inte skedde på skoltid så påverkar det i allra högsta grad det utsatta barnets möjligheter att få en trygg skolgång. Det sker även flertalet övergrepp av lärare eller skolpersonal varje år. 

 • Hur kan skolan bemöta elever som har blivit utsatta för sexuellt våld?

  Det är mycket viktigt att skolan tar utsatthet på allvar. Att bli utsatt för sexuellt våld och inte få hjälp och stöd ökar risken för att utveckla allvarlig psykisk ohälsa som kan ge långsiktiga konsekvenser för den som blir utsatt.

  Hur skolpersonal och elevhälsa bemöter eleven är också av högsta vikt. Vi vet av erfarenhet att det allra första bemötandet kan vara det som avgör om personen som blivit utsatt klarar av att prata om utsattheten igen. Många vi träffar har efter ett första dåligt bemötande, hållit utsattheten hemlig i åratal. Det är inte svårt att ge ett bra bemötande och ha tydliga förhållningssätt till hur en pratar med elever med erfarenhet av sexuellt våld, men det kan krävas ett kunskapslyft hos skolpersonal, ledning och elevhälsa.

  Behöver ni mer kunskap om bemötande? Kontakta utbildning@storasyster.org för mer information om vår utbildningsverksamhet eller läs mer här.

 • Hur kan skolan förebygga sexuella övergrepp och skapa en trygg skolmiljö för alla elever?

  Det finns flera sätt en skola kan arbeta för att förebygga sexuellt våld i skolan. Det viktigaste förebyggande arbete ni som skola kan göra är att ta sexuella övergrepp på allvar. Att förstå problematiken och införskaffa sig kunskap och verktyg för att hantera eventuell utsatthet är grunden för allt preventivt arbete. 

  För att barns lärande och trygghet ska kunna säkerställas krävs både ett omfattande preventivt arbete samt konkreta handlingsplaner och riktlinjer för bemötande av utsatta elever och hur en eventuell förövare ska hanteras. Det är viktigt att komma ihåg att pojkar som utövar våld har hög risk att växa upp och bli våldsamma män. Vi kan förebygga framtida flickor och kvinnors utsatthet genom att se till att våldsamma pojkar får hjälp att sluta använda våld.

  Behöver din skola mer kunskap om förebyggande arbete? Vi erbjuder föreläsningar om prevention och delar gärna med oss om hur ni kan införliva det arbetet på er skola. Kontakta utbildning@storasyster.org för mer information om vår utbildningsverksamhet eller läs mer här.

 • Föreläser ni för elever om sexuella övergrepp?

  Som regel föreläser vi enbart för eleverna med förutsättning att vi också får föreläsa för skolpersonal. Vi vet av erfarenhet och forskning att föreläsningar om sexuellt våld som enbart riktar sig till elever inte är varken långsiktiga eller kvalitativa. En timmes föreläsning om sexuellt våld räcker helt enkelt inte. Risken finns också att känslor, tankar och minnen från övergrepp dyker upp i barnen och att skolan sen inte har kompetens eller resurser att ta han om det. Det är helt enkelt inte ansvarsfullt av oss att berätta för eleverna om övergrepp och sedan inte säkerställa att det finns hjälp på skolan att få.

  För att skolan ska kunna säkerställa att eleverna får en trygg skolgång utan övergrepp krävs det att samtlig skolpersonal har kunskap om sexuellt våld, bemötande och förebyggande arbete. Det är viktigt att komma ihåg att det är skolans ansvar att se till att skolmiljön är trygg, det är inte elevernas ansvar. Om så önskas kan vi också komplettera utbildningen med ett föreläsningsmaterial om övergrepp, samtycke och normer som skolan kan använda som lektionsunderlag. Vi kan även föreläsa för barnen efter att skolpersonal och elevhälsa har utbildats. Om vi utbildar skolpersonal och elevhälsa behåller skolan kompetensen år efter år.

  För mer information kontakta utbildning@storasyster.org för mer information om vår utbildningsverksamhet eller läs mer om våra föreläsningar!