Storasysters valfrågor

Storasyster, Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp, arbetar för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. För att vi ska nå dit behöver frågan om mäns våld mot kvinnor och arbetet mot sexuellt våld finnas högt upp på den politiska dagordningen och särskilt under valrörelsen 2022. Nedan kan du läsa om Storasysters viktigaste valfrågor.

Storasysters viktigaste valfrågor

Valfråga

Förbättrat stöd och vård för utsatta

Valfråga

Förbättrad rättsprocess

Valfråga

Hållbar finansiering

Valkompass

Så ställer sig de olika partierna till Storasysters valfrågor