Till dig som förälder

Till dig som är förälder till ett barn som blivit utsatt så finns det mycket stöd och hjälp att få.

Vi får lära oss mycket lite om hur vi ska hjälpa våra barn att bearbeta och återhämta sig efter de varit med om en traumatiserande händelse. Du som förälder har ofta en viktig roll i läkningsprocessen för den som blivit utsatt för sexuella övergrepp. Samtidigt kan det kännas utmanande att stötta och det är viktigt att inte glömma bort att ta hand om sig själv. Det är vanligt att man som förälder har känslor av skuld eller skam för att man inte kunde skydda sitt barn från det den varit utsatt för. Det är viktigt både för dig och ditt barn att även du bearbetar det som hänt ditt barn.

Vi hjälper dig gärna att hitta en balans mellan att både vara ett stabilt och tryggt stöd för ditt barn och samtidigt ta hand om dina egna känslor och tankar. 

Oavsett om du är behöver råd kring hur du ska gå till väga för att säkerställa att ditt barns behov blir tillgodosedda eller om du känner att du behöver prata om dina känslor kring att vara förälder till ett utsatt barn, så kan det vara skönt med lite råd och hjälp kring hur en ska gå till väga. Nedan finner du de stödfunktioner vi erbjuder till föräldrar.

Stödfunktioner till föräldrar

Telefonjour för rådgivning

Stödsamtal

Föräldragrupper

Föreläsningar för föräldrar

Anhörigchatt