Stöd och hjälp

Samtalsgrupp för föräldrar

Är du förälder till ett barn som har utsatts för sexuella övergrepp? Du är inte ensam! Delta i Storasysters samtalsgrupp och möt andra föräldrar med liknande erfarenheter.

Storasyster erbjuder samtalsgrupper för föräldrar till utsatta barn, över 13 år, i Stockholm, där du som förälder kan möta andra med liknande erfarenheter som du. Syftet med dessa samtalsgrupper är i första hand att ta del av och fördjupa kunskap om hur du kan förstå och stötta ditt barn i det den går igenom. Gruppen syftar också till att få att utbyta erfarenheter, förmedla förståelse och känna gemenskap med andra i liknande situation.

Grupperna består av en liten grupp deltagare och två samtalsledare. Vi träffas vid 4 tillfällen och utgår från olika teman vid varje träff. Varje träff innehåller både inslag av utbildning och samtalsrundor.

Föräldragrupp

Under våren 2024 har vi inga planerade samtalsgrupper för föräldrar. För frågor mejla anhorigstod@storasyster.org

För frågor mejla

Sofia Andersson Storasyster

Sofia Andersson

070 483 17 73