Stöd och hjälp

Samtalsgrupp anhörig

Är du anhörig till någon som har utsatts för sexuella övergrepp? Du är inte ensam!

Storasyster erbjuder nu samtalsgrupper för anhörig i Stockholm, där du som anhörig till någon som utsatts för sexuella övergrepp kan möta andra med liknande erfarenheter som du. Syftet med dessa samtalsgrupper är i första hand att ta del av och fördjupa kunskap om hur du kan förstå och stötta den person du är anhörig till i det den går igenom. Gruppen syftar också till att få att utbyta erfarenheter, förmedla förståelse och känna gemenskap med andra i liknande situation.

Grupperna består av 6-10 deltagare och två samtalsledare. Vi träffas vid 4 tillfällen och utgår från olika teman vid varje träff. Varje träff innehåller både inslag av utbildning och samtalsrundor. Vi arbetar med rundor där var och en får tala utan att bli avbruten. Alla får lika mycket tid, men det finns inget krav att använda hela sin tid till att prata. Du får prata så mycket eller lite du vill. Ingen får kommentera det någon annan har sagt, om den personen inte vill det.
Vid varje träff kommer vi att jobba utifrån olika teman. Teman som vi kommer att prata utifrån är: vanliga reaktioner under och efter ett övergrepp, hur du som anhörig kan vara ett stöd och hur du kan ta hand om dig själv som anhörig.
I gruppen kommer vi överens om att följa dessa regler:

  • Vi för inte vidare det som sägs i gruppen.
  • Vi delar taltiden lika mellan oss.
  • Vi avbryter inte när någon annan talar.
  • Vi ger bara råd och respons till den som ber om det.
  • Vi respekterar varandras kroppsliga integritet.

Stöd för anhöriga

Just nu har vi inga anhöriggrupper planerade. Du kan även skicka in din intresseanmälan om att gå i grupp hos oss.

För frågor mejla

Julia Engström

Julia Engström

073 402 92 06