Sexuella övergrepp

Vad är sexuella övergrepp?

Vad betyder sexuella övergrepp? Vem kan utsättas? Och vem utsätter?

Sexuella övergrepp innefattar alla typer av kränkningar och övergrepp som har sexuella förtecken. Sexuellt våld innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om sexuella trakasserier eller kränkningar, att tvingas se på porr, utsättas för ofrivillig beröring eller våldtäkt. Det sexuella våldet kan ske såväl online som offline. Det är den som har utsatts som själv avgör vad som var ett övergrepp. Vi tror på, stöttar och stärker den stödsökande i hens upplevelse. 

Sexuella handlingar ska alltid ske med samtycke, alltså att alla deltar frivilligt. En person har alltid rätt att när som helst ändra sig gällande sex även om den till en början samtyckt till sex, själv tagit initiativet eller samtyckt vid ett annat tillfälle. Om samtycke inte finns upphör den sexuella handlingen att vara frivillig och övergår till att bli ett övergrepp. Den som har sex har alltid ansvaret att stämma av så att alla inblandade är med på det som händer. 

En person som befinner sig i maktposition till någon får inte utnyttja sin position för att tjata sig till sex eller andra sexuella handlingar. Det vill säga använda sin maktposition som exempelvis lärare, läkare, tränare eller chef för att få sex eller att få personer att utföra andra sexuella handlingar. Det är vanligt att förövaren utnyttjar att den utsatta personen är i en särskilt utsatt situation; sover, är medvetslös, full, har en funktionsnedsättning och/eller är ung och inte kan ge sitt samtycke. Förövaren behöver inte förstå att det juridiskt sett rör sig om en våldtäkt. Det räcker med att förövaren förstår eller är likgiltig inför att hen har sex med en person som inte deltar frivilligt. 

Vem kan utsättas? Vem utsätter?

Vem som helst kan bli utsatt för sexuellt våld, men de flesta förövare är killar och män och majoriteten av de som utsätts är tjejer och kvinnor. Enligt Brottsförebyggande rådet var 98 procent av de som misstänks för sexualbrott män (2019). Av de förövare som under 2017 dömdes för våldtäkt eller grov våldtäkt var fler än 99 procent män. 

97 procent av de som misstänks för sexualbrott är män.

I både Storasysters egen statistik gällande könsfördelning hos de stödsökande, och i den officiella statistiken gällande utsatthet för sexualbrott i Sverige, ser vi att majoriteten av våra stödsökande samt av de som rapporterar utsatthet för sexualbrott utgörs av tjejer och kvinnor.


Läs mer om Sexuellt våld som samhällsproblem

Mer om sexuella övergrepp

Sexuellt våld som samhällsproblem

Långsiktiga konsekvenser av sexuellt våld

Vanliga reaktioner efter ett sexuellt övergrepp

Lagstiftning och polisanmälan