Storasyster

Om oss

Storasyster är med våra 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. Vi har årligen över 6 000 stödsamtal med personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till.

Om Storasyster

Storasyster är med våra 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. Vi har årligen över 6 000 stödsamtal med personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till. Vi tar emot alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att motverka sexuellt våld genom stödjande och kunskapshöjande insatser. 

Vi erbjuder stöd genom: 

– mejl- och chattjour

– onlinesystrar/bröder (stödperson online över chatt/mejl eller video) 

– juridisk rådgivning 

– stöd vid polisanmälan

– samtalsmottagning med stöd- och rådgivande samtal eller psykologisk bearbetning

– samtalsgrupper för utsatta och för anhöriga

Storasysters kunskapshöjande arbete syftar till att öka medvetenheten om och minska förekomsten av sexuellt våld i samhället. Vi erbjuder utbildningar, publicerar rapporter och är aktiva i samhällsdebatten om sexuellt våld. Vi har även tagit fram söktjänsten stödefterövergrepp.se där vi listar verksamheter som kan ge stöd till vår målgrupp.

Storasyster grundades 2012 av Sanna Karlberg och drevs under två år helt på ideell basis. Idag har vi tolv anställda på vårt kansli i Stockholm. 

Vi får stöd från bl.a. Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Stockholms stad och Region Stockholm. 

Storasyster tilldelades Kvinnofridspriset 2019 av Operation Kvinnofrid, Stockholms stads Trygghetspris 2020, Arvsfondens Guldkorn 2020, Unizons Idépris 2021 och Child10 Awarded Member 2022.

Storasyster har 90-konto och står under Svensk Insamlingskontrolls tillsyn. Storasyster är även medlemmar i Giva Sverige och innehar märkningen Tryggt givande.

Vad vi gör

Läs mer om vårt arbete för att skapa ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Organisationen

Här kan du läsa mer om Storasysters medarbetare, volontärer och styrelse.

Medarbetare

Storasyster har kontor och samtalsmottagning i Sickla i Stockholm.

Volontärer

Storasyster har 140 volontärer som är ett värdefullt stöd för utsatta personer och gör verklig skillnad i deras liv. Våra volontärer bemannar vår chattjour, är chattsystrar, medföljande systrar eller engagerade som kommunikatörer.

Styrelse

Storasysters styrelse består av ordförande, 6 ledamöter samt 2 suppleanter. I styrelsens arbete ingår det att besluta om föreningens mål, fokusområden och värdegrund. Styrelsen sammanträder cirka 5 gånger per år.

Dokument och årsredovisningar

Stadgar

Vart går pengarna?

Vi är noggranna med att hålla nere våra kostnader för att så mycket som möjligt ska gå direkt till ändamålet. Storasyster har 90-konto vilket innebär att maxgränsen för administrations- och insamlingskostnader är 25 % av de insamlade medlen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Välkommen att kontakta oss på Storasyster via mejl, telefon eller brev.