Samtalsmottagning

I vår samtalsmottagning tar vi emot dig som utsatts för sexuella övergrepp och dig som anhörig. I mottagningen kan du få stöd- och rådgivande samtal eller traumabearbetning samt sexologiskt stöd.

Har någon gjort något sexuellt med dig mot din vilja? I vår samtalsmottagning tar vi emot dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Är du förälder, partner, syskon, vän eller annan anhörig till någon som har blivit utsatt? Vi erbjuder även samtalsstöd till dig som anhörig.

I samtalsmottagningen kan du få stöd- och rådgivande samtal eller traumabearbetning samt sexologiskt stöd.

Samtalen varar i 50 minuter och kostar 200 kr/gång. Du kan betala via Swish eller Bankgiro. För dig som är under 18 år är samtalen kostnadsfria. Samtalsmottagningen ligger i våra lokaler i Sickla i Stockholm. Om du inte kan ta dig till oss finns även möjlighet till videosamtal.

Vi som tar emot besök i samtalsmottagningen går i handledning hos legitimerad psykoterapeut.

Vem kan söka stöd hos oss?

I samtalsmottagningen ger vi stöd till dig från 13 år och uppåt, oavsett könsidentitet, som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till dig som är förälder, partner, vän, syskon eller annan anhörig till den som utsatts.  

Hur går en samtalskontakt till?

En samtalskontakt inleds med 1-2 samtal där vi tillsammans ringar in vad du önskar stöd kring hos oss och om vi kan möta det behovet  – därefter tar vi ett beslut om fortsatt kontakt. Samtalskontakten pågår sedan regelbundet, vanligtvis en gång i veckan. Längden på samtalskontakten bedöms i varje enskild kontakt och kan pågå i upp till fem månader. Efter fem månader görs alltid en ny bedömning om fortsatt kontakt är aktuell.

Storasyster står utanför hälso- och sjukvården och kan endast erbjuda rådgivning och bearbetande samtal. Om du är i behov av behandling inom till exempel psykiatrin kan vi därför behöva hänvisa dig vidare. Om du har flera parallella vårdkontakter eller en pågående utredning kan detta också vara skäl till att avvakta med att gå i samtal hos oss.

Vi har inga drop-in-tider – du behöver anmäla ditt intresse om att gå i samtal hos oss.

Anmäl ditt intresse att gå i samtal hos oss

Samtalsmottagning

Utsatt (över 18 år)

På grund av justeringar i organisationen har vi inte möjlighet att ta emot nybesök just nu, vi hoppas kunna öppna väntelistan så snart som möjligt igen.

Om situationen är akut ska du ringa 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning.

Samtalsmottagning

Utsatt (13-18 år)

På grund av justeringar i organisationen har vi inte möjlighet att ta emot nybesök just nu, vi hoppas kunna öppna väntelistan så snart som möjligt igen.

Om situationen är akut ska du ringa 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning.

Samtalsmottagning

Anhörig

På grund av justeringar i organisationen har vi inte möjlighet att ta emot nybesök just nu, vi hoppas kunna öppna väntelistan så snart som möjligt igen.

Om situationen är akut ska du ringa 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning.

Personal i vår samtalsmottagning

    Har du några frågor om vår samtalsmottagning?

    Mejla oss på samtal@storasyster.org. Du som anhörig kan vända dig till anhorigstod@storasyster.org