Valet 2022

Frågan om mäns våld mot kvinnor och arbetet mot sexuellt våld måste vara högt upp på den politiska dagordningen och särskilt under valrörelsen 2022.

Valfrågor

Storasysters valfrågor

Hur ställer sig partierna?

Valkompass

Storasyster har sammanställt en valkompass över hur partierna ställer sig till våra prioriterade valfrågor.

Partiernas motioner

Motioner

Storasyster har samlat partiernas motioner om sexuellt våld.

Samtal med politiker

Samtal

Samtal med partiledare

Om arbetet mot sexuellt våld

Politikerdebatt