Valet 2022

Frågan om mäns våld mot kvinnor och arbetet mot sexuellt våld måste vara högt upp på den politiska dagordningen och särskilt under valrörelsen 2022. På denna sida hittar du våra aktiviteter under valåret.

Politikerdebatt

Politikerdebatt om arbetet mot sexuellt våld

Samtal

Samtal med partiledare

Valfrågor

Storasysters valfrågor