Valet 2022

Frågan om mäns våld mot kvinnor och arbetet mot sexuellt våld måste vara högt upp på den politiska dagordningen och särskilt under valrörelsen 2022. På denna sida hittar du våra aktiviteter under valåret.

Samtal med partiledare