Valet 2022

Samtal med partiledare

Under våren 2022 har vi live-streamat samtal med partiledare om arbetet mot sexuellt våld. Du finner samtliga nedan.

8/3 Samtal med Kristdemokraterna, Ebba Busch

Vård och stöd

 • Ett nationellt ledarskap för vården.
 • Vill samordna insatserna inom vård, polis, socialtjänst och försäkringsbolag i mycket större utsträckning. 
 • Har avsatt särskilda medel för att höja kunskapen och kompetensen hos socialtjänsten både i att kunna upptäcka men också bemöta personer och kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld, eller bor i en riskfylld miljö.

Rättsprocess

 • Straffskärpningar, straffet ska stå i relation till kränkningen.
 • Vill att det ska vara en uttalad prioritet och ambition från polisens sida med sexualbrott.
 • Fler antal poliser per capita. 
 • Polisen måste kunna topsa fler brottsmisstänkta, spara DNA längre tid än vad man kan göra idag, kunna använda DNA från andra delar av samhället för att driva rättsfall framåt. 
 • Jobba med specialistenheter.
 • Automatiskt skadestånd till brottsoffer, om förövaren inte har medel.

Våldets kostnader och finansiering

 • Långsiktigt besked i finansiering, vill ha en tydligare statlig medfinansiering i mycket utav det arbete som sker, staten behöver göra en inventering kring hur behovet ser ut, och gå in och vara en långsiktig donations partner.
 • Vill skruva på budgetsatsningar under åren, inte göra enskilda satsningar ett budgetår. Göra om potten för hur medlen distribueras och kunna ge besked tidigare.
 • Vill inte att organisationer och arbete som är avgörande ska konkurrera med varandra om att ansöka anslag om en pott med pengar. 
 • Driva på kommuner.

 

8/3 Samtal med Miljöpartiet, Janine Alm Ericson

Vård och stöd

 • Vården behöver förbättra rättsintygen.
 • Mer resurser behövs till psykiatrin.

Rättsprocess

 • Vill se över om man kan ändra förtalslagstiftningen för att utsatta kvinnor ska känna sig trygga att polisanmäla och kunna berätta vad de har varit utsatta för.
 • Vill att köp av sexuella tjänster ska räknas som en våldtäkt, vilket innebär att det blir fängelse på straffskalan.
 • Vill höja straffen för sexualbrott.
 • Det ska inte finnas en mängdrabatt/straffrabatt om en förövare döms för flera brott.
 • Betydligt hårdare restriktioner på de webbsidor där sugardejting och grooming finns.

23/3 Samtal med Centerpartiet, Annie Lööf

Vård och stöd

 • Ökad kompetens och kunskap mot vårdpersonal att använda den kliniska erfarenhet som finns, handböcker, checklistor, brottsofferstöd från dag 1, få mer utbildning i skolans miljö för unga, för våldsutövare, våldsutsatta och digitala kanaler. 
 • Mer ekonomiska resurser till NCK, sprida deras utbildningar, handböcker, rapekit, spårsäkring
 • Ett brottsofferstöd inom ett dygn från att man har gjort en polisanmälan, vill införa i förordningen hos polisen.
 • Fast läkarkontakt generellt, 
 • Tror på kunskapshöjande och använda den kliniska forskning och akademin som finns och att brottsoffer får stöd omedelbart.

Rättsprocess

 • Vill öka specialistkompetens inom alla åklagarregioner och polisregionen – i bemötandet, kunskap som krävs gällande sexualbrott, ska finnas i hela landet.
 • Säkerställa att man utreder fler polisanmälningar
 • Trygga spårsäkringen – varje sjukhus har idag rapekits, de är jobbiga för enskilda att gå igenom, viktigt att det går rätt till och att man sparar dessa för att säkra bevisning.
 • Slopa preskriptionstiden för sexualbrott.
 • Så fort man gör en polisanmälan ska man få brottsofferstöd inom ett dygn, säkra att man har ett målsägandebiträde under hela rättsprocessen.

Våldets kostnader och finansiering

 • Skapa statliga incitament, ha ekonomiska resurser för att fler ideella aktörer att kunna vara ute på banan digitalt.
 • La ytterligare medel (2,6 m) för innevarande år och kommande år i att bygga upp förstärkta insatser, vill ha långsiktiga och permanent satsning för landets tjej och kvinnojourer. 
 • Vill helfinansiera kvinnofridslinjen och ge de ett nationellt kunskapsuppdrag för att arbeta med metoder och utbildning

6/4 Samtal med Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar

Vård och stöd

 • kunskapslyft i vården.
 • Traumabehandling och rehabilitering.
 • Alla regioner ska ha en akutmottagning för våldtagna kvinnor, det ska vara ett krav.
 • särskilt arbete riktat mot barn och unga.

Rättsprocess

 • har föreslagit 30 miljoner för att utbilda hela rättskedjan i sexuella övergrepp (domare, åklagare, jurister, polisen osv).
 • Specialistenheter inom polisen. 
 • Viktigt med målsägandebiträde, stöd och hjälp under perioden. 

Våldets kostnader och finansiering

 • Samla ihop allt och samarbeta kring att ge kvinnorna och tjejerna sin traumabehandling så det blir kortare köer dit. 
 • ville ha en långsiktig åtagande av staten att finansiera.
 • kvinnojourernas verksamhet ska inte privatiseras, kan försvinna med all kunskap de har samlat. 

9/5 Samtal med Moderaterna, Ulf Kristersson

Vård och stöd

 • Specialkompetens på varje ställe och på rätt ställe, kunskapen ska finnas i alla regioner. 

Rättsprocess

 • Ta bort preskriptionstiden för grova sexualbrott, ungefär som på mord och drop.
 • Polisen måste ha kompetens som ska finnas i alla polisregioner så det kan användas.
 • Häktning bör användas, är man misstänkt för ett brott som är allvarligt, då är häktning ett sätt för kvinnan att bli tryggare.

Våldets kostnader och finansiering

 • Staten ska samarbeta och formalisera långsiktiga avtal.
 • Mer samarbete mellan det frivilliga och det offentliga. 
 • Skriva in i lagstiftningen om att regioner ska göra det, staten ska finansiera det. 

2/6 Samtal med Liberalerna, Juno Blom

Vård och stöd

 • generella kunskapen måste öka hos alla (Skolan, elevhälsan)
 • Där barn finns måste kunskapen finnas, och måste erbjudas. 
 • Ta fram en nationell strategi. En tydlig plan – ett sätt att se vilka som inte lever upp till planen. 
 • Långsiktigt stöd, kontinuitet.
 • En sammanhållen politik, med någon som efterfrågar, redovisar, och få stöd i hur man bygger detta på ett bra sätt.

Rättsprocess

 • Polisen måste ha rätt förutsättningar, särskilda enheter 
 • Tid och resurser för att utbilda sin personal, se sexualbrott som ett otroligt allvarligt kriminalbrott.
 • inom sjukvården behöver vi har riktade personer
 • Särskilda enheter inom rättsväsendet.
 • specialistmottagningar när det gäller övergrepp,  inom rättsväsendet och socialtjänsten.

Våldets kostnader och finansiering

 • Vi ska inte vara beroende om hur kommunernas förutsättningar ser ut, staten ska gå in och ta ett stort ansvar. 
 • Förändra regleringen ser ut, resurserna måste öka, ansvarsfrågan ska vara tydlig.
 • Om det inte resurstillsätts på ett korrekt sätt så blir det en intern konkurrenssituation, kriga om samma pengar, istället ska man understödja ett bättre samarbete, ställa olika grupper och frågor mot varandra.