Sexuella övergrepp

Vanliga reaktioner under och efter sexuella övergrepp

Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera på efter en våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Däremot är det inte ovanligt att personer som har utsatts för en allvarlig, skrämmande eller farlig händelse såsom ett övergrepp reagerar på liknande vis.

Kort efter övergreppet är det inte ovanligt att känna stark känsla av rädsla, stress och oro, men det är inte heller ovanligt att uppleva tomhet eller overklighetskänslor. Ibland växlar känslorna hastigt och en kan uppleva både ilska, ledsenhet, rädsla eller ångest om vartannat. Det kan också vara svårt att sätta ord på exakt vad som känns och hur vi reagerar kan göra att vi inte riktigt känner igen oss själva. 

Kroppen kan också reagera med exempelvis illamående, huvudvärk eller spänningar. En kan uppleva sömnsvårigheter, ha svårt att koncentrera dig eller märka av att det är svårare att minnas saker i vardagen. Det är inte heller ovanligt att bli extra vaksam bland personer, platser eller situationer som på något vis påminner om övergreppet. Dessa reaktioner och känslor kan uppstå även om det gått tid sedan det som hänt.

För vissa kan det kännas som att allt är som vanligt och som att det som hänt inte var så farligt, inte heller det är fel eller ovanligt sätt att reagera. För vissa kan det ta många år innan någon annan får veta vad som hänt, medan andra upplever att det är viktigt att få stöd så snabbt som möjligt. 

Hur en kan reagera under ett sexuellt övergrepp

Det finns olika typer utav fysiologiska reaktioner på stress och när en upplever stark rädsla, hot eller livsfara. Det är ett reflexmässigt motstånd och reaktioner som inom den vetenskapliga forskningen kallas för kamp-, flykt- och frysbeteende. Teorin har även kompletterats med en inställsamhetsrespons (fawn) och på engelska kallas dessa tillsammans för fight, flight, freeze or fawn response. Reaktionen är automatisk och inget en kan styra med viljan. Hur en reagerar under ett övergrepp är alltså inget som en aktivt väljer, utan hjärnan hanterar det upplevda hotet och faran utifrån överlevnadsmekanismer i det autonoma nervsystem även kallat reptilhjärnan. 

Fight (kamp) – Skydda sig genom att göra fysiskt och/eller verbalt motstånd till exempel genom att att slåss, skrika eller sparkas. 

Flight (flykt) – Skydda sig själv genom att fysiskt ta sig ifrån situationen; fly. 

Freeze (frys) – eller frozen fright, är den vanligaste reaktionen under ett sexuellt övergrepp. Denna instinkt aktiveras när hjärnan gör bedömningen att en fara är övermäktig och att en inte har någon möjlighet att ta sig ur situationen. Frysrespons tar sig uttryck i dödsskräck och total handlingsförlamning. Kroppen försätts i viloläge och en blir som förstelnad eller paralyserad. En kan inte prata eller skrika och det är svårt att förstå vad det är som händer. 

Fawn eller inställsamhetsrespons – Innebär att den utsatta anpassar sig, försöker vara förövaren/förövarna till lags för att undvika eller mildra våldet. 

En del beskriver hur de skyddar sig genom att mentalt fly situationen genom att till exempel stänga av tankar, koppla ifrån eller se på sig själv utifrån. 


Vill du veta mer om sexualbrottslagstiftningen och hur man gör en polisanmälan?

Behöver du någon att prata med?

Vi erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar om sexuellt våld, sexualitetsproblematik efter utsatthet och utbildningar i bemötande, preventivt arbete samt hur en kan hantera svåra samtal.