Testamentera till oss

Ditt arv kan göra skillnad

Genom att testamentera hela eller delar av ditt arv till Storasyster är du med och bidrar till att skapa ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Ett testamente säkrar att ditt arv fördelas så som du önskar. Du kan välja att testamentera hela eller delar av ditt arv till Storasyster, då hjälper du personer som blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp att få stöd. 

Ett testamente är din vilja och kan skrivas om när du vill. Det behöver inte vara svårt att skriva ett testamente, men det finns strikta formaliakrav. Om du behöver hjälp med att upprätta ett korrekt testamente kan du vända dig till en advokat, din bank eller annan sakkunnig, till exempel en begravningsbyrå.  

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt? 

I 10 kap ÄB regleras upprättande av testamente. För att testamentet ska vara giltigt gäller följande: 

  • Testamentet ska vara skriftligt och daterat.
  • Det ska tydligt framgå att det är ett testamente.
  • Testamentet ska vara undertecknat av dig och två vittnen. 
  • Du måste skriva under testamentet i två vittnens närvaro som vet att det är ett testamente de bevittnar. 
  • Vittnena ska vara minst 15 år och ni får inte vara närstående. De får inte heller vara mottagare av arv och således nämnas i testamentet. 
  • Vittnena måste kunna intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnes fulla bruk och gör det av egen fri vilja.  
  • Tänk på att ett gammalt testamente inte längre är giltigt om du skriver ett nytt som går emot det tidigare testamentet.  

Kom ihåg att förvara testamentet på ett säkert ställe.  

Om du skriver ett eget testamente till Storasyster, ange då vårt organisationsnummer, 802465-2169 

 

Jurio

I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du upprätta ett skräddarsytt testamente, helt kostnadsfritt när du testamenterar en valfri summa till förmån för Storasyster! Genom att testamentera ett bidrag till oss kan du bidra i kampen för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. 

Testamentet upprättas digitalt genom att du fyller i ett kort formulär online – antingen själv eller tillsammans med en sambo eller make. Du får löpande rådgivning genom processen och bestämmer själv vilken summa du vill donera till oss. Ett juridiskt giltigt testamente skapas helt kostnadsfritt, baserat på dina svar.

Har du redan ett testamente sedan tidigare? Välj mellan att helt ersätta ditt tidigare testamente, eller bara göra ett tillägg. Det tar inte ens 10 minuter, och självklart kan du återkalla eller göra ändringar i testamentet om du skulle ångra dig.

Klicka här för att komma igång! 

Kom ihåg: För att ett testamente ska bli giltigt måste det signeras för hand framför två samtidigt närvarande vittnen, som också ska underteckna testamentet. 

Kontakta oss

Har du några frågor?