Föreläsningar

Föreläsningar om sexuella övergrepp och våldtäkt

Vi erbjuder föreläsningar om sexuella övergrepp, sexualitetsproblematik efter utsatthet och utbildningar i bemötande, preventivt arbete samt hur en kan hantera svåra samtal.

Visste du att 1 av 4 kvinnor har blivit utsatta för sexuellt våld?

Trots det har hälften av dem som söker stöd hos oss som aldrig tidigare berättat för någon om övergreppet och bara 18 procent har anmält brottet de blivit utsatta för. I de flesta fall är vi den första som de vågar och orkar berätta för. 

Storasyster tar årligen emot över 2500 personer som blivit eller blir utsatta för sexuellt våld och som annars inte skulle haft någon att vända sig till. Vi publicerar löpande rapporter inom området sexuellt våld för att bidra till kunskapsspridning och opinionsbildning i syfte att öka medvetenheten och minska tabut kring ämnet. Detta gör att vi har en unik inblick i hur sexuellt våld kan påverka livet och vilka konsekvenser utsatthet kan ge både för den enskilda personen och samhället i stort.

Vi är experter på bemötande och förebyggande arbete och vi delar gärna med oss av vår kunskap! 

Vill du boka en föreläsning?

Vi skräddarsyr alla våra föreläsningar och utbildningar utifrån vad ni önskar och är i behov av.

För bokning, frågor och priser vänligen kontakta utbildning@storasyster.org eller fyll i formuläret nedan.

Boka Föreläsning

Respons på våra föreläsningar

”Tack för att ni finns och lyfter detta tema med precis rätt grepp. Empatiskt men samtidigt informativt.”
”Tycker ni är otroligt bra organisation som gör ett viktigt jobb, med väldigt kompetenta och kunniga föreläsare!”
”Så bra att en organisation som Storasyster finns. Mycket hög kompetens. Viktigt uppdrag.”

Har du några frågor om våra utbildningar?

Mejla oss på utbildning@storasyster.org