Sexuella övergrepp

Konsekvenser av sexuella övergrepp

Att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp kan medföra konsekvenser i livet och för ens mående.

Hur en person reagerar eller mår efter att ha blivit utsatt ser olika ut, men vi vet att det går att må bra efter. Den utsatta har rätt till stöd och hjälp efter ett sexuellt övergrepp. Även om utsatta reagerar på olika sätt finns det reaktioner och känslor som är vanligt återkommande hos personer som utsatts för sexuellt våld.

Exempel på långsiktiga konsekvenser är psykisk ohälsa, suicidtankar, ptsd, fysiska skador och fysisk ohälsa. Bearbetningsprocessen kan ta mycket energi och innebära svårigheter att orka med jobb, skola, relationer och fritidsaktiviteter vilket kan leda till sociala, ekonomiska och personliga konsekvenser. 

Det är tyvärr väldigt vanligt att den som har utsatts för ett sexuellt övergrepp upplever skuld- eller skamkänslor trots att det är någon annan som har utövat våldet och är den som bär allt skuld och ansvar. Det kan handla om tankar som att en hade kunnat förhindra övergreppet eller att en skuldbelägger sig själv för att en befann sig på platsen eller inte gjorde tillräckligt med eller “rätt typ” av motstånd. 

För många som utsatts för sexuella övergrepp innebär det ett svek och är något som kan påverka känslan av tillit negativt. När någon sårat, kränkt eller gått över en persons gränser är det inte konstigt att reagera med misstänksamhet mot andra. Det kan även vara tilliten till sig själv som blir skadad på grund av att en klandrar sig själv och ger sig själv skulden för att en inte kunnat fått stopp på övergreppet, reagerat på ett visst sätt eller att en varit i en viss situation eller relation etc. 

Det är vanligt att känna en bristande tillit till sin omgivning efter ett övergrepp. När en blir utsatt av någon som en trodde att en kunde lita på kan det få negativa konsekvenser för känslan av tillit och trygghet i relation till andra. Att en känner att en inte kan lita på sin egen bedömning eller på sin omgivning och att världen därför uppfattas som farlig och hotfull.

Övergrepp i barndomen från en nära familjemedlem innebär ett tillitstrauma och är ett oerhört svek mot den utsattas trygghet. Barn och unga är helt beroende av sin sina vårdnadshavare och närstående. Att bli utsatt i familjen innebär en extra utsatt situation. Familjen och hemmet blir inte den trygga plats ett hem ska vara, och det rör sig ofta om övergrepp som begås upprepade gånger under många år. Den unga kan även känna sig sviken av sin omgivning som borde kunna se och få stopp på det sexuella våldet. 

 

Konsekvenser för sexualiteten

Att sexualiteten påverkas negativt efter erfarenheter av våldtäkt eller andra sexuella övergrepp är tyvärr inte ovanligt.

Vår sexualitet är påverkbar och föränderlig och styrs av en mängd faktorer såsom tidigare erfarenheter och minnen, vår psykiska och fysiska hälsa, psykosociala förhållanden samt av samhälleliga lagar och normer.

Om och hur sexualiteten påverkas kan se väldigt olika ut från person till person. År 2017 publicerade Storasyster, genom projektet Hela Mig, en rapport där vi undersökte svårigheter kopplat till sex efter sexuellt våld (Norén, 2017, Sexualitet efter sexuella övergrepp. Den dolda problematiken)

Resultatet från rapporten visade att bland de vanligaste svårigheterna var:

  • rädsla eller avsmak inför sex
  • minskad lust till sex
  • svårigheter att ha en kärlekspartner
  • smärta vid vaginal penetration
  • svårigheter med gränssättning vid sex
  • skam- och skuldkänslor vid lust, upphetsning och orgasm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att erfarenheter av sexuellt våld inte automatiskt innebär svårigheter kopplat till sex, intimitet och relationer. Det finns en vanlig föreställning om att sexualiteten skulle vara förstörd efter sexuella övergrepp och att det är fel eller konstigt att ha lust till eller njuta av sex. Så är det förstås inte – alla har rätt att må bra i sin sexualitet oavsett vilka erfarenheter vi har och hur de har påverkat oss.

Läs mer i rapporten Sexualitet efter sexuella övergrepp: Den dolda problematiken eller läs mer här. 


Läs mer om vanliga reaktioner efter sexuella övergrepp

Behöver du någon att prata med?

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för sexuella övergrepp.

Vanliga reaktioner

Hur en kan reagera efter en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp.

Sexuella övergrepp

Vad är sexuella övergrepp?

Sexuellt våld som samhällsproblem

Vanliga reaktioner efter sexuella övergrepp

Lagstiftning och polisanmälan