Rapport

Sexualitet efter sexuella övergrepp

Den dolda problematiken.

“Sexualitet efter sexuella övergrepp: Den dolda problematiken” är en rapport framtagen av Hela Mig, lanserad i april 2017. Rapporten bygger på en enkätstudie som projektet genomförde under hösten 2016, där över 800 respondenter svarade på frågor som rörde sexualitet efter erfarenheter av sexuella övergrepp. Rapporten vänder sig främst till yrkesverksamma som möter projektets målgrupp, det vill säga personer oavsett könsidentitet mellan 13-25 år som upplever problem med sex efter sexuella övergrepp. Rapporten är skriven av Leigh Norén.

Ladda ner

Sexualitet efter sexuella övergrepp

Ladda ner

Sammanfattning

En kortare sammanfattning av rapportens resultat och de åtgärder som Storasyster föreslår finns att ladda ner nedan.