Stöd och hjälp

Anhörigstöd

Är du förälder, partner, syskon, vän eller annan anhörig? Storasyster erbjuder stöd till dig som är anhörig till någon som utsatts för sexuella övergrepp.

Att ha en nära relation till någon som har erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt kan kännas svårt och väcka en mängd olika tankar och känslor.  Du som anhörig har ofta en viktig roll i bearbetningsprocessen för den som blivit utsatt för sexuella övergrepp. Samtidigt kan det kännas utmanande att stötta och det är viktigt att inte glömma bort att ta hand om sig själv.

På Storasyster erbjuder vi stöd även till dig som är anhörig till någon som utsatts för sexuella övergrepp. Dels finns möjlighet till enskilt samtalsstöd i vår mottagning samt till medmänskligt stöd via våra volontära stödfunktioner online. 

Stödfunktioner

Stödsamtal

Samtalsmottagning

Anonymt stöd

Chatt

Rådgivning

Telefonjour

För föräldrar

Samtalsgrupp

För föräldrar, syskon, vän och andra anhöriga

Föreläsningar

För partners

Föreläsningsserie

Sök stöd

Vårt stöd riktar sig även till dig som förälder, partner, syskon, vän eller annan anhörig.

Mer information

Förälder

Partner

Syskon, vän eller annan anhörig

Kontakta oss gärna så berättar vi mer

Julia Engström

Julia Engström

073 402 92 06