Stöd och hjälp

Anhörigstöd

Storasyster erbjuder stöd till dig som är anhörig till någon som utsatts för sexuella övergrepp.

Att ha en nära relation till någon som har erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt kan kännas svårt och väcka en mängd olika tankar och känslor. 

På Storasyster erbjuder vi stöd även till dig som är anhörig till någon som utsatts för sexuella övergrepp. Dels finns möjlighet till enskilt samtalsstöd i vår mottagning samt till medmänskligt stöd via våra volontära stödfunktioner online. Dels har vi samtalsgrupper till dig som är förälder till ett barn som utsatts samt till dig som har en annan nära relation med någon som utsatts. 

Under fliken Till dig som anhörig har vi samlat information och vanliga frågor som riktar sig till dig som vill läsa mer.

Samtalsgrupp för anhöriga

Är du intresserad av att medverka i vår samtalsgrupp för anhöriga?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer

Julia Engström

Julia Engström

073 402 92 06