Priser och utmärkelser

Storasyster tilldelades Kvinnofridspriset 2019 av Operation Kvinnofrid, Stockholms stads Trygghetspris 2020, Arvsfondens Guldkorn 2020, Unizons Idépris 2021 och Child10 Awarded Member 2022.

 • Child10 Award 2022

  Storasyster prisas för arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av barn under en livesänd gala där H.M. Drottning Silvia deltar. Storasyster är en av tio organisationerna från Sverige och runtom i Europa har valts ut och prisas för sitt arbete mot människohandel och kommersiell sexuell exploatering av barn. Organisationerna kommer under året arbeta tillsammans mot den exploatering av barn som sker via digitala plattformar.

  Jacob Flärdh, generalsekreterare Child10 och Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster

  Fokus för årets pristagare är att samverka mot exploatering av barn via digitala plattformar. Detta då exploateringen via digitala plattformar är något som har ökat under pandemin, både i Sverige och internationellt. Idag använder sig förövare i allt större utsträckning av sociala medier och spelsidor för att söka kontakt med barn för att exploatera dem.

  – De pristagare vi presenterar idag är alla experter på arbetet mot människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering. Av de 133 nomineringar vi har tagit emot i år så tror vi att de här organisationerna kommer kunna skapa en stark, gemensam röst på såväl nationell som internationell nivå och bidra till ett inkluderande och omfattande arbete som verkligen behövs i fältet idag, säger Jacob Flärdh, generalsekreterare, Child10.

 • Unizons idépris 2021

  Storasyster tilldelades idépriset 2021 av Riksförbundet Unizon för kampanjen “Tänk dig ett samhälle fritt från sexuella övergrepp. Det gör vi.”

  Unizons idépris är ett årligt pris som förbundet i samband med kongressen delar ut till medlemsorganisationer som genomfört en idé värd att uppmärksamma. 2021 gick idépriset till Storasyster, Kraftbyrån och Föreningen Rise.

  Motivering till att Storasyster tilldelas idépriset:

  Storasyster får Unizons idépris för kampanjen ”Tänk dig ett samhälle fritt från sexuellt våld”. Kampanjen, som fått stor spridning, har ett positivt, fantasifullt och kreativt tilltal och sätter fingret på att en värld fri från sexuella övergrepp faktiskt är möjlig. Genom att vända på perspektiven lyckas Storasyster visa kraften i att visualisera att det är möjligt att förebygga sexuellt våld. Unizon och Unizons jourer arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Kampanjen går i Unizons anda – vi arbetar FÖR samhällsförändring och FÖR förbättring. Grattis Storasyster!

 • Arvsfondens guldkorn 2020

  Arvsfonden delar ut priset Guldkorn till utvalda projekt som har överlevt efter det att Arvsfondens finansiering har upphört. Syftet är att uppmärksamma hur nyskapande verksamheter inom föreningsvärlden bidrar till att utveckla och förbättra vårt samhälle. Utmärkelsen delas ut i kategorierna Barn, Ungdom, Personer med funktionsnedsättning och Lokalstöd.

  Malin Junker Englund, Amanda Fischer, Cecilia Bödker Pedersen, Leigh Norén, Michelle Nilsson, Rebecca Sjöstrand, Rebecka Göransson.

  Storasyster vann Arvsfondens guldkorn 2020 i kategorin Ungdom med följande motivering:

  Projektet har haft som mål att hjälpa unga personer som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp och våldtäkt med den sexualitetsproblematik som kan komma efter ett övergrepp. Föreningen har spridit kunskap och hopp om att en lustfylld sexualitet efter ett sexuellt trauma är möjligt. Genom den välbesökta webbplatsen låtossprataomsex. nu, kortfilmer baserade på målgruppens egna erfarenheter och sexologiska stödsamtal – både online och irl – fortsätter föreningen att hjälpa och stödja målgruppen.

 • Trygghetspriset 2020

  Storasyster tilldelades Trygghetspriset 2020 av Stockholms stad. Stockholms stads trygghetspris delas ut en gång per år för att uppmuntra goda initiativ som ökar tryggheten för stockholmarna. Priset ges till en organisation eller verksamhet i Stockholms stad som ökar invånarnas upplevelse av trygghet och minskar oron för att utsättas för brott.

  Jan Jönsson, Stockholms socialborgarråd (L) och Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare för Storasyster

  Stockholms stad motivering för Trygghetspriset 2020:

  Stockholms stads Trygghetspris år 2020 tilldelas den ideella organisationen Storasyster. För deras arbete med att stödja flickor och kvinnor som utsatts för våldtäkt eller sexuellt våld. Hos Storasyster får utsatta personer samtalsstöd, juridisk rådgivning och medföljande vid kontakt med behandlingsinsatser och myndigheter som till exempel läkar-, gynekolog- och psykologbesök samt vid polisanmälan och förhör.

  Den ideella organisationen Storasyster fyller en mycket viktig funktion i samhället för de som utsatts för olika typer av sexualbrottslighet.

 • Kvinnofridspriset 2019

  Storasyster tilldelades Kvinnofridspriset 2019 av Operation Kvinnofrid. Priset delas ut för att belöna särskilt goda insatser i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

  Operation Kvinnofrid är en samverkan av myndigheter i Stockholms län för att tillsammans utveckla arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkande aktörer är: Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Polismyndigheten, Storsthlm, Kriminalvården och Stockholms stad.

  Storasyster är vinnare av Kvinnofridspriset 2019. Landshövding Sven-Erik Österberg delade ut priset i rollen som ordförande för Operation Kvinnofrid. Foto: Frida Henriksson

  Ur Operation Kvinnofrids motivering:

  ”Att det finns den här typen av ideella organisationer är jätteviktigt då de har en stor förmåga att fånga upp behov och ge stöd som nödvändigtvis inte finns någon annanstans. Föreningen Storasyster fyller ett sådant behov och tilldelas Kvinnofridspriset 2019 för att med engagemang och professionalism tar emot personer som behöver en plats att vända sig till för att bearbeta svåra upplevelser och övergrepp” säger Sven-Erik Österberg, ordförande för Operation Kvinnofrid och landshövding i Stockholms län. Förutom att stödja enskilda individer arbetar Föreningen Storasyster för att öka medvetenheten och minska tabun kring sexuellt våld i samhället. ”Därmed har föreningen bidragit till att skapa bättre förutsättningar för allas rätt att växa upp i ett samhälle fritt från sexuellt våld.”

  Vi är otroligt stolta, glada och tacksamma över att ha tilldelats Kvinnofridspriset 2019, och det känns angeläget att fokus för priset i år har riktats mot sexuellt våld. Men så länge en av tre unga kvinnor utsätts för sexuella övergrepp (ntu 2019) står vi långt ifrån vår vision om nolltolerans för sexuellt våld. Vi är inte nöjda förrän vi har ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.