Storasysters ambassadörer

Storasysters ambassadörer engagerar sig för att öka kunskapen och få fler att ta ställning mot det sexuella våldet. De bidrar även till att öka kännedomen om Storasyster som organisation. Ambassadörskapen är ideella.