För dig som

Är anhörig eller möter unga som har utsatts för sexuellt våld

Här hittar du information till dig som möter unga som har utsatts för sexuella övergrepp.

För dig som

Har blivit utsatt för sexuella övergrepp

För dig som

Är vän eller anhörig

För dig som

Är förälder

För dig som

Arbetar inom skola

För dig som

Är journalist

För dig som

Är partner