Sex efter övergrepp

Storasyster vill stötta dig i att må bra i din sexualitet, i dina relationer och i din egen kropp. Vi tycker att det är viktigt att prata om hur sexualiteten kan påverkas efter erfarenheter av sexuella övergrepp.

Du har sexuella rättigheter

Det är viktigt att påminna dig själv om vad du faktiskt har rätt till är det kommer till din sexualitet. Detta är nämligen lätt att glömma bort. Vi vet att självkänslan kan påverkas av att ha erfarenheter av sexuella övergrepp. Att någon annan utsatt dig kan göra att du känner dig mindre värd, men så är det inte. Du är precis lika värdefull som person. Dina erfarenheter är en del av dig och din historia, men de säger inte vem du är som människa.

Att jobba med självkänslan kan ta lite tid, men går att göra. Ett steg på vägen kan vara att varje dag försöka påminna dig om ditt värde som människa och att dina behov och önskningar räknas.

Ingen har rätt att göra något sexuellt med dig som du inte vill. Läs några sexuella rättigheter som vi tycker är dina.

Information, tips & övningar

Om sexualiteten, sex och kroppen

Vad kan svårigheter med sex handla om?

Om du känner oro, ångest eller panik kopplat till sex

Om du känner dig rädd för sex

Om det känns svårt att sätta gränser vid sex

Om du tycker det är svårt med kärleksrelationer

Om du tycker det är svårt att prata om sex

Om du känner skam och skuld kopplat till sex

Om du har mindre sexlust eller har svårare att bli upphetsad och få orgasm

Om sex gör ont

Projektet Hela Mig

Stöd & hjälp

Sexologiskt stöd

Vi erbjuder sexologiskt stöd i vår samtalsmottagning. Vi tar emot alla som är 13 år och uppåt, oavsett könsidentitet.