Hela Mig

Storasysters projekt Hela Mig finansierades genom stöd från Arvsfonden. Projektet hade ett särskilt fokus på sexualitet kopplat till erfarenheter av sexuellt våld.

Projektet Hela Mig verkade kunskapshöjande kring sexualitet efter sexuella övergrepp och erbjöd sexologiskt stöd till personer oavsett könsidentitet mellan 13-25 år. Hela Mig genomfördes år 2016-2019 genom stöd från Arvsfonden och gav under projekttiden sexologiskt stöd till 585 personer i 1291 samtal. Under projektet togs hemsidan låtossprataomsex.nu fram som samlade Hela Migs metodmaterial. Idag finns metodmaterialet på Storasysters hemsida, under sidan Sex efter övergrepp.

Rapport

Sexualitet efter sexuella övergrepp – den dolda problematiken (2017)

Metodmaterial

Låt oss prata om sex

Informationsfilmer

Filmer om Hela Migs rapport Sexualitet efter sexuella övergrepp – den dolda problematiken

Låt oss prata om sex

Sex efter övergrepp

Storasyster vill stötta dig i att må bra i din sexualitet, i dina relationer och i din egen kropp. Vi tycker att det är viktigt att prata om hur sexualiteten kan påverkas efter erfarenheter av sexuella övergrepp.

Stöd och hjälp

Sexologiskt stöd

Vi erbjuder sexologiskt stöd i vår samtalsmottagning. Vi tar emot alla som är 13 år och uppåt, oavsett könsidentitet.