Stöd och hjälp

Samtalsgrupp

Storasyster erbjuder samtalsgrupper där du som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp kan möta andra med liknande erfarenheter. Vi erbjuder även samtalsgrupp för föräldrar till utsatta barn.

Storasyster erbjuder samtalsgrupper där du som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp kan möta andra med liknande erfarenheter. I samtalsgruppen får du på en trygg plats möjlighet att dela erfarenheter, tankar och känslor med personer som kan relatera och förstå.

Vill du gå i samtalsgrupp?

För att kunna gå i samtalsgrupp hos oss är det viktigt att du först har haft en professionell samtalskontakt där du fått bearbeta dina erfarenheter av övergrepp. Skulle du vilja fortsätta att tala om dina upplevelser, höra andra berätta och känna en gemenskap? Då är du varmt välkommen att ansöka om att delta i Storasysters samtalsgrupp.

Hur går samtalen till?

Samtalsgrupperna består av 6-10 deltagare och två samtalsledare. Vi träffas vid totalt 6 tillfällen, 1,5 timme/gång. Det kostar 200 kr/träff och kan betala via Swish eller Bankgiro. Vi pratar utifrån teman och ”rundor”, där var och en får möjlighet att prata utan att bli avbruten. Vi fördelar tiden jämt mellan deltagarna under rundorna, men du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill berätta.

Vid varje tillfälle utgår vi från olika teman:

 • Introduktion till samtalsgrupp – lära känna varandra
 • Skuld och skam
 • Stress och återhämtning
 • Kroppen och sexualitet
 • Relationer – gränser och tillit
 • Avslut

I gruppen kommer vi överens om att följa dessa regler:

 • Vi för inte vidare det som sägs i samtalsgruppen till någon utomstående
 • Vi avbryter inte när någon annan talar
 • Vi ber om tillåtelse innan vi ger tips och råd till andra deltagare
 • Vi respekterar varandras kroppsliga integritet

 

Samtalsgrupp anhörig

Är du förälder till ett barn som har utsatts?

Vi erbjuder även samtalsgrupp för dig som förälder till ett barn som utsatts för sexuella övergrepp.

Just nu har vi ingen planerad samtalsgrupp för föräldrar.

Citat från stödsökande i samtalsgrupp

”Gruppen blev en chans till stöd från andra som kan relatera och inspirera. En trygg plats där jag har kunnat öva på att prata kring det jag varit med om och hur jag känner.”
”Det bästa med gruppen var styrkan, modet och gemenskapen hos varandra. Ödmjukheten och respekten för varandra. Trygga samtalsledare.”
”Det jag uppskattat mest med gruppen var att få känna att jag inte är ensam. All stöd, all empati, värme, kloka tips och råd. Jag känner mig stärkt.”

Personal som håller i våra samtalsgrupper

  Kontakta oss om du har några frågor

  Mejla samtalsgrupp@storasyster.org