Stöd och hjälp

Samtalsgrupp för dig som har blivit utsatt för sexuella övergrepp

Storasyster erbjuder samtalsgrupper där du som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp kan möta andra med liknande erfarenheter.

Storasyster erbjuder samtalsgrupper där du som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp kan möta andra med liknande erfarenheter. I samtalsgruppen får du på en trygg plats möjlighet att dela erfarenheter, tankar och känslor med personer som kan relatera och förstå.

Vill du gå i samtalsgrupp?

För att kunna gå i samtalsgrupp hos oss är det viktigt att du först har haft en professionell samtalskontakt där du fått bearbeta dina erfarenheter av övergrepp. Skulle du vilja fortsätta att tala om dina upplevelser, höra andra berätta och känna en gemenskap? Då är du varmt välkommen att ansöka om att delta i Storasysters samtalsgrupp.

Hur går samtalen till?

Samtalsgrupperna består av 6-10 deltagare och två samtalsledare. Vi träffas vid totalt 6 tillfällen, 1,5 timme/gång. Det kostar 200 kr/träff och kan betala via Swish eller Bankgiro. Vi pratar utifrån teman och ”rundor”, där var och en får möjlighet att prata utan att bli avbruten. Vi fördelar tiden jämt mellan deltagarna under rundorna, men du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill berätta.

Vid varje tillfälle utgår vi från olika teman:

  • Introduktion till samtalsgrupp – lära känna varandra
  • Skuld och skam
  • Rädsla och ångest
  • Sexualitet och relationer
  • Självmedkänsla och acceptans
  • Avslutning och reflektion kring den egna processen

I gruppen kommer vi överens om att följa dessa regler:

  • Vi för inte vidare det som sägs i samtalsgruppen till någon utomstående
  • Vi avbryter inte när någon annan talar
  • Vi ger bara råd och respons till den som ber om det
  • Vi respekterar varandras kroppsliga integritet

 

Anmäl intresse

Läs mer och anmäl dig till höstens samtalsgrupper!

Samtalsgrupp anhörig

Är du anhörig?

Vi erbjuder även samtalsgrupp för dig som anhörig till någon som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

Citat från stödsökande i samtalsgrupp

”Gruppen blev en chans till stöd från andra som kan relatera och inspirera. En trygg plats där jag har kunnat öva på att prata kring det jag varit med om och hur jag känner.”
”Det bästa med gruppen var styrkan, modet och gemenskapen hos varandra. Ödmjukheten och respekten för varandra. Trygga samtalsledare.”
”Det jag uppskattat mest med gruppen var att få känna att jag inte är ensam. All stöd, all empati, värme, kloka tips och råd. Jag känner mig stärkt.”

Kontakta oss om du har några frågor

Mejla samtalsgrupp@storasyster.org