Stöd och hjälp

Samtalsgrupp för dig som har blivit utsatt för sexuella övergrepp

Storasyster erbjuder samtalsgrupper där du som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp kan möta andra med liknande erfarenheter.

Storasyster erbjuder samtalsgrupper i Stockholm (med anledning av rådande situation med covid-19 erbjuder vi tills vidare samtalsgrupper över videolänk) där du som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp kan möta andra med liknande erfarenheter. I samtalsgruppen får du möjlighet att dela erfarenheter, tankar och känslor med personer som kan relatera och förstå.

Vill du gå i samtalsgrupp?

För att kunna gå i samtalsgrupp är det viktigt att du har haft någon form av professionell kontakt där du bearbetat övergreppet. Skulle du vilja fortsätta att tala om dina upplevelser, höra andra berätta och känna en gemenskap? Då är du varmt välkommen att delta i Storasysters samtalsgrupp!

Hur går samtalen till?

Grupperna består av 6-10 deltagare och två samtalsledare. Vi gör vårt bästa för att sätta ihop grupperna så att åldersspannet i gruppen inte är för stort, samt att deltagarna har liknande erfarenheter. Vi arbetar med ”rundor” där var och en får tala utan att bli avbruten. Alla får lika mycket tid, men det finns inget krav att använda hela sin tid till att prata. Du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill prata. Ingen får kommentera det någon annan har sagt, om den personen inte vill det.

Vid varje tillfälle utgår vi från olika teman:

 • Introduktion till samtalsgrupp – lära känna varandra
 • Skuld och skam
 • Rädsla och ångest
 • Tillit och gränser
 • Kroppen och sexualitet
 • Avslutningsträff

I gruppen kommer vi överens om att följa dessa regler:

 • Vi för inte vidare det som sägs i stödgruppen
 •  Vi delar taltiden lika mellan oss
 •  Vi avbryter inte när någon annan talar
 •  Vi ger bara råd och respons till den som ber om det
 •  Vi respekterar varandras kroppsliga integritet

 

Anmäl intresse

Nu går det att anmäla sig till höstens samtalsgrupper.

Samtalsgrupp anhörig

Är du anhörig?

Vi erbjuder även samtalsgrupp för dig som anhörig till någon som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

Citat från stödsökande i samtalsgrupp

”Gruppen blev en chans till stöd från andra som kan relatera och inspirera. En trygg plats där jag har kunnat öva på att prata kring det jag varit med om och hur jag känner.”
”Det bästa med gruppen var styrkan, modet och gemenskapen hos varandra. Ödmjukheten och respekten för varandra. Trygga samtalsledare.”
”Det jag uppskattat mest med gruppen var att få känna att jag inte är ensam. All stöd, all empati, värme, kloka tips och råd. Jag känner mig stärkt.”

Kontakta oss om du har några frågor

Mejla samtalsgrupp@storasyster.org