Stöd och hjälp

Storasysters mejljour

Storasysters mejljour finns för dig som vill ha stöd eller rådgivning till följd av sexuella övergrepp. Du kan även mejla om du är anhörig till någon som blivit utsatt.

Storasysters mejljour finns för dig som vill ha stöd eller rådgivning till följd av våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

Du kan även mejla om du är anhörig till någon som har blivit utsatt eller om du är yrkesverksam och möter utsatta i ditt arbete. Det kan vara en kortare fråga eller ett behov av stöd i det du eller någon annan har blivit utsatt för. Du kan vara helt anonym om du vill.

Vi som besvarar mejl är anställd personal på Storasyster eller speciellt erfarna volontärer. Alla har utbildning i sexuellt våld, vad det kan få för konsekvenser och hur det kan kännas att ha blivit utsatt. Många har också egna erfarenheter av våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder dock inte professionellt eller terapeutiskt stöd i mejljouren, men kan gärna hänvisa dig vidare om du önskar det. Vi arbetar under tystnadslöfte, vilket innebär att det du skriver till mejljouren stannar hos oss.

Tveka inte att höra av dig
– vi lyssnar gärna.

Mejla oss på: jour@storasyster.org. Är du förälder, syskon, partner, vän eller annan anhörig till någon som har utsatts? Mejla oss på: anhorigstod@storasyster.org.

Vi besvarar mejl så snart vi kan, dock senast inom tre dagar.