Ekonomi

Vart går pengarna?

Storasyster har 90-konto vilket innebär att vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Storasyster är medlemmar i Giva Sverige.

Storasyster har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll, en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. Svensk insamlingskontroll bevakar att insamlingen sker på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, och att givare kan känna sig trygga med att insamlade medel går till ändamålet. För att en organisation ska få 90-konto krävs att minst 75% går direkt till ändamålet.

Vart går pengarna?

Årsrapporter

Ta del av Storasysters årsrapporter för information om om de stödsökande Storasyster tagit emot under det tidigare året, samt vissa resultat från verksamheten.

Vill du stödja oss?

Det finns flera sätt att stödja Storasysters arbete. Att bli månadsgivare, ge en engångsgåva eller samarbeta med oss som företag är några av dem. Oavsett hur du väljer att bidra lovar vi dig att din gåva gör skillnad.