Ekonomi

Vart går pengarna?

Storasyster har 90-konto vilket innebär att vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Storasyster är medlemmar i Giva Sverige.

Storasyster har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll, en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. Svensk insamlingskontroll bevakar att insamlingen sker på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, och att givare kan känna sig trygga med att insamlade medel går till ändamålet. För att en organisation ska få 90-konto krävs att minst 75% går direkt till ändamålet.

Hur finansieras Storasyster? (2020)

Hur använder Storasyster medlen? (2020). Andel av totala verksamhetskostnader 2020.

Vill du stödja oss?

Det finns flera sätt att stödja Storasysters arbete. Att bli månadsgivare, ge en engångsgåva eller samarbeta med oss som företag är några av dem. Oavsett hur du väljer att bidra lovar vi dig att din gåva gör skillnad.