Sex efter övergrepp

Om du tycker att det är svårt med kärleksrelationer

Erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt kan påverka vårt fysiska och psykiska mående på flera sätt, vilket också kan påverka våra relationer.

Oavsett vilka erfarenheter en bär på så kan nära relationer kännas utmanande på olika sätt. För vissa kan det kännas svårt med tillit eller trygghet till andra människor. Andra känner rädsla för att inte bli lyssnad till eller respekterad i relationen. Vissa bär på en oro för att inte räcka till eller tycker att känns jobbigt med intimiteten en kärleksrelation kan innebära. Det kan även finnas en rädsla för att öppna sig och vara någon nära, särskilt om en tidigare blivit sårad eller utsatt av någon en litat på och känt sig trygg med. Om sex känns svårt eller väcker mycket känslor så kan detta också påverka relationen och hur du mår.

För många innebär en kärleksrelation att det finns mycket känslor och förväntningar på sig själv och andra. Det finns också starka normer kring just kärleksrelationer, som att alla behöver ha en långvarig kärleksrelation för att må bra eller att det bara är möjligt att vara kär i och vara tillsammans med en person åt gången. Eller att regelbundet sex är ett måste för att relationen ska fungera. Detta stämmer dock inte alltid och verkligen inte för alla. Du själv har rätt att bestämma hur du vill att just dina relationer ska se ut och vad du behöver för att må bra i dina relationer.

Jag känner mig alldeles för rädd och osäker för att inleda ett förhållande, även om jag längtar efter kärlek och närhet. Jag kan inte koppla att någon skulle tycka om mig på det sättet.

Om det känns svårt med nära relationer

 • Övning

  Om det känns svårt med nära relationer så kan ett första steg vara att försöka sätta ord på vad som känns svårt för just dig. Det är ofta flera olika saker som påverkar oss i våra relationer och därför kan det vara bra att försöka reda ut vad svårigheterna egentligen handlar om. Oavsett om det känns svårt i en nuvarande relation eller om du främst känner oro för hur en relation ska kunna fungera i framtiden. Är det just svårigheter med sex eller intimitet som är problemet eller finns det flera saker i relationen som känns svåra? Hur märker du av svårigheterna? Har livet eller relationen förändrats på något sätt som gjort att det känns annorlunda? Skriv gärna ner dina tankar och funderingar. Det kan även vara bra att fundera över vad som är viktigt för dig i en relation för att du ska må bra.

  Vad känns svårt i din nuvarande relation eller vad är du orolig för inför en framtida relation?

  Ex: att du känner dig otrygg fastän du känner tillit till din partner. Eller att du bär på en rädsla för att inte kunna leva upp till en partners förväntningar. Att du och partners inte ska kunna prata om det du bär med dig?

  Har det skett någon särskild förändring som bidragit till att relationen känns svår?

  Ex: att ni har hamnat i fler konflikter eller att ert sexliv förändrats exempelvis

  Hur har du och partners hanterat svårigheterna hittills? Något som hjälpt eller något som gjort att det känns svårare

  Ex: om ni exempelvis samtalat mer om relationen eller om det känns som att ni står längre ifrån varandra på grund av stress i vardagen

  Fundera lite kring vilka stärkande faktorer som finns i relationen även om det känns svårt just nu

  Ex: att ni tillbringar mycket tid tillsammans, samarbetar för att relationen ska fungera, eller skrattar mycket tillsammans

  Hur skulle du önska att en kärleksrelation skulle se ut för att du ska få må bra?

  Ex: att det finns gemensamma intressen, intimitet, eller mycket utrymme för egen tid.

  Fundera över viktiga egenskaper hos partners

  Ex: lyhördhet, engagemang i frågor som är viktiga för dig, humor.

  Hur märker du på dig själv att du mår bra i en relation? Inte bara i kärleksrelationer, utan även med kompisar eller familj

  Ex: att du känner dig lugn, glad eller sugen på att hitta på saker som du mår bra av.

  Hur har dina relationer sett ut hittills? Vad har varit bra, vad har känts svårt?

  Genom att fördjupa dig i hur det känns svårt för dig idag eller vad du oroar dig för, samt hur du ser på relationer generellt så kan du få en bättre bild av vilken förändring som du skulle vilja se eller vad du vill försöka arbeta mot. Det kan vara att bli mer trygg i dina gränser och få kunskap om vad du mår bra av för att våga släppa en partner nära. Eller att du vill arbeta med något som du känner är svårt vid sex för att du ska kunna njuta tillsammans med din partner. Eller att du och din partner tillsammans behöver hitta sätt att kommunicera med varandra för att lösa konflikter i relationen.

Fördjupning

Tillit och trygghet

Om du känner oro för hur en relation ska fungera

Om du känner oro över sexlivet

Om du tycker det är svårt att prata

Tillit och trygghet

Utan trygghet och tillit i våra relationer kan det vara svårt att vara sig själv och att våga öppna upp och vara nära andra. Att lita på någon kan vara svårt eftersom vi oftast behöver känna personen någorlunda väl innan vi kan känna oss trygga. Detta kan göra att det känns skrämmande att inleda nya relationer, särskilt om ens förmåga att känna tillit och trygghet påverkats negativt av saker vi tidigare varit med om. När någon annan tidigare sårat, kränkt oss eller gått över våra gränser är det inte konstigt att vi reagerar med misstänksamhet mot andra. Vi kan ju aldrig veta säkert att det inte kommer hända igen. Och även om vi ibland intellektuellt vet att vi är trygga i en relation eller situation, så kan känslan av otrygghet ändå finnas där. Det kan vara skönt för dig att veta att det finns sätt att bygga upp din förmåga att lita på andra och våga ge dem utrymme i ditt liv.

 

Trygghet i dig själv

Att lita på andra människor kan vara läskigt eftersom vi aldrig med säkerhet kan veta hur de tänker, känner eller kommer bete sig mot oss. Att hitta ett lugn i att vi aldrig till 100% kan veta detta och hitta en acceptans för att denna ovetskap är en del av våra relationer är ett viktigt steg för att du ska må bra i en relation. Ett viktigt första steg mot att känna trygghet i relation till andra kan därför vara att bygga upp en trygghet i vem du själv är. Att du har rätt till dina egna åsikter, att göra det du mår bra av och att du får lov att sätta gränser som måste respekteras. Om du vet vad du behöver och mår bra av är det också lättare att uppmärksamma saker i relationen som du inte mår bra av eller som du skulle önska att din partner gjorde annorlunda. Att bygga upp en trygghet sig själv kan ibland ta tid och det kan vara skönt att få hjälp på vägen, genom exempelvis en samtalskontakt med kurator, psykolog eller terapeut.

Om du känner oro för hur en relation ska fungera

Vi vet att många bär på en oro över hur deras erfarenheter och mående kan komma att påverka deras relationer. Kanske ställer du höga krav på dig själv, att du måste må bra och att dina erfarenheter inte får göra sig påminda. Att må bra är viktigt, men du behöver inte må bra alltid för att relationen ska fungera. Ingen kan vara på topp jämt, det hade varit konstigt. Det måste finnas ett utrymme att möta svårigheter och att kunna arbeta med sitt eget mående även när du är i en relation. En relation kan vara en friskfaktor och hjälpa dig att må bättre, men relationer kan fungera även när ni har det tufft. Detta kan till och med göra relationen starkare genom att ni hanterar svåra saker tillsammans.

Övning

 • Tips

  Det kan vara bra att fundera över vilka förväntningar du faktiskt har på dig själv i en relation. Alltså hur du tänker att du vill vara eller kanske känner att du “borde” vara. Ibland har vi alldeles för höga krav på oss själva och tänker att vi måste vara perfekta för att någon annan ska orka vara med oss. Genom att fundera över om du verkligen behöver vara på ett visst sätt kan det bli lättare att se om du ställer för höga krav på dig själv eller om dina förväntningar är rimliga

  Exempel på allt för höga krav kan vara:

  • Jag måste må bra hela tiden för att andra inte ska tröttna på mig 
  • Jag måste kunna ha sex på ett visst sätt för att en partner ska vara nöjd
  • Jag får inte öppna upp för mycket för då kanske min partner inte orkar vara med mig
  • Jag har ansvaret för att det inte ska bli “dålig stämning” eller kännas jobbigt i relationen

  Att få en fungerande relation kan krävas lite tid och arbete. Kom ihåg att du inte ensam bär ansvar för att en relation ska fungera. Om du tycker relationer känns svårt finns det hjälp att få. Ibland kan du behöva arbeta med saker i dig själv, som att bearbeta dina erfarenheter, få stöd i att bygga upp självkänslan eller hitta en trygghet i att dina gränser måste respekteras. Oftast behöver ni i relationen parallellt arbeta med er kommunikation och hur era önskningar och behov i relationen ser ut.

Om du känner oro över sexlivet

För många, men inte alla, är sex en viktig del av en kärleksrelation. Men hur “bra sex” ser ut är upp till dig och dina partners att avgöra. Att det känns svårt med relationer kan ibland bero på bilden vi har av hur vi förväntas vara och bete oss i relation till andra. Det är vanligt att bära på en känsla av att alla andra är “normala” och att det bara är jag som upplever att mitt förhållande känns svårt. Risken är då att vi jämför oss med något som vi faktiskt inte vet något om. Det kan vara bra för dig att veta att de flesta av oss någon gång upplever att sex känns svårt. Ett “bra sexliv” är inte heller alltid något som bara händer utan ofta är det något som kräver lite arbete. Det kan behövas kommunikation, lyhördhet, respekt, utforskande och flera andra saker för att sex ska kännas tryggt och njutningsfullt.

Det är bra att påminna sig om att det oftast finns andra saker förutom sex som gör att en relation känns trygg och viktig. Exempelvis kan det finnas andra sätt att känna närhet och intimitet på, när sex känns svårt. Du kan tillsammans med en partner jobba på att sexet ska kännas bra, men det kan vara skönt att släppa bilden av att er relation är dålig bara för att ni inte har sex på det sätt ni önskar just nu. 

Om du tycker det är svårt att prata

Att prata med partners om dina erfarenheter och hur du mår idag kan vara viktigt, eftersom det hjälper dig att få en bättre bild av hur din partner tänker, känner och kan förhålla sig till dina erfarenheter. Genom att prata om det som kan kännas svårt, men även vad som känns bra i relationen, kan ni få en större förståelse för vad ni kanske vill ha mer av och vad ni har för utmaningar att jobba med. Genom att faktiskt prata om dina erfarenheter, såväl positiva som negativa, får du veta var din partner står och hur det känns att sätta ord på hur erfarenheterna har påverkat dig. Kom ihåg att ta det i din egen takt och berätta så mycket du är bekväm med.

Det kan också finnas en oro för hur en partner ska orka stötta när det känns svårt, oavsett vilka erfarenheter du bär med dig. Det kan vara bra att påminna dig om att vi alla har varit med om saker i livet som påverkat oss som vi tar med oss in i våra relationer. Är du orolig att en eventuell framtida partner inte ska orka så försök lägga fokuset på här och nu. Du är i en process där du jobbar med dig själv och mot att få må bättre – du har tagit ett stort och viktigt steg genom att göra detta. Genom att du kan sätta ord på hur du mår, vad du behöver och var dina gränser går, kan det också bli enklare att hantera eventuella svårigheter eller motgångar i framtiden. Det kan även underlätta för en partner att vara ett stöd för dig om du är trygg i vad du behöver för att må bra, i dig själv och i relationen.

 

Det finns stöd att få

Det är svårt att ge råd som funkar för alla eftersom varje relation är unik. Upplever du att svårigheter att ha kärlekspartners påverkar dig mycket kan det vara bra att få prata med någon professionell om detta. Om du vill gå tillsammans med en partner så finns ofta möjlighet till familjerådgivning via din kommun.