Sex efter övergrepp

Skam och skuld kopplat till sex

När en har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller våldtäkt är det inte ovanligt att uppleva känslor av skuld och skam.

Jag har svårt att njuta av sex och har det någon gång känts bra så känner jag skam och skuld över det. Jag skäms också för att jag aldrig fått orgasm ihop med någon.

Det är vanligt att uppleva känslor av skuld och skam efter att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp. Känslorna kan ta sig uttryck som att du känner skam över det som hänt eller lägger skulden på dig själv även om skulden inte är din att bära. Eller att du känner skam över hur du reagerat, eller inte reagerat, under övergreppen eller efteråt. Känslor av skuld och skam kan också påverka hur du känner kring sex eller dig själv som sexuell person. Tyvärr är det många som beskriver att de känner skuld och skam kopplat till sex, lust, upphetsning eller orgasm. Vi skriver tyvärr eftersom kåthet och lust till sex i sig är något positivt. Du har rätt att njuta utan att känna skam. Det går att hitta sätt att hantera känslor av skuld och skam och ett första steg brukar vara att våga möta känslorna och vad dessa väcker för reaktioner inom dig.

Varför har vi känslor?

Känslor och tankar är inte alltid sanning

Att skapa avstånd till jobbiga tankar

Varför känner vi skuld och skam?

Hur du kan utmana känslor av skuld och skam

Om lust, kåthet och orgasm väcker skam

Varför har vi känslor?

För att förstå just skuld- och skamkänslor kan det vara användbart att först få mer kunskap om känslor generellt. De flesta av oss har nog undrat “Varför måste jag må dåligt?” men faktum är att alla känslor är livsviktiga för oss – även de obehagliga och jobbiga. Känslorna berättar för oss hur vi bör agera och bete oss i olika situationer. Det är tack vare känslorna som vi kan reagera blixtsnabbt när det behövs, till exempel i farliga situationer. Om vi står inför en akut fara så finns det sällan tid att tänka eller planera vad vi ska göra utan vi behöver kunna hantera situationen direkt. Då är det bra att känslorna snabbt ger oss information som får oss att reagera. Känslor berättar alltså för oss vad som pågår och om vi behöver agera. Våra känslor blir ofta tydliga för andra människor genom våra ansiktsuttryck och genom vårt kroppsspråk. Tillgången till känslor gör också att vi kan vara nyfikna på att lära oss mer om vår omgivning och de hjälper oss att veta hur vi ska bete oss mot andra människor.

Känslor och tankar är inte alltid sanning

Utan känslor hade livet och våra relationer till andra människor blivit betydligt svårare att hantera. Samtidigt kan känslor leda till obehag och skapa förvirring eftersom vi ofta tolkar känslorna som sanningar. Men det är inte alltid våra känslor stämmer överens med verkligheten – vi kan känna rädsla utan att situationen är farlig precis som att vi kan känna skam när det egentligen inte finns något att skämmas för. Vår hjärna är faktiskt ganska dålig på att skilja på verkliga hot och vad vi tänker oss är farligt. Ett exempel på detta är rädsla, där känslan kan väcka en tanke om att “jag är rädd, alltså är situationen farlig”. Eller hur skam kan väcka tankar som “jag skäms, alltså måste jag vara en dålig person som gjort något fel”. Och ju starkare en känsla är desto mer tror vi på att det vi känner är sant.

Att skapa avstånd till jobbiga tankar

Det är inte ovanligt att känna sig helt styrd och “fast” i sina känslor – särskilt om känslorna är starka och påfrestande. Det kan då kännas som att du ständigt är rädd, vaksam, arg eller att du alltid tänker negativa tankar om dig själv eller världen. För att ta tillbaka kontrollen kan du behöva titta närmare på vilka tankar som känslorna väcker. Vad är det egentligen de säger till dig? Är det möjligt att utmana tankarna? Att utmana en tanke innebär att nyansera den och se om det verkligen finns tillräckliga bevis för att tanken är sann. Hjärnan producerar hela tiden tankar, det är oundvikligt och sker ofta automatiskt. Men det går att öva på att skapa ett avstånd till jobbiga och dömande tankar. Att skapa avstånd till en tanke handlar ofta om att kunna se tanken som just bara en tanke.

Varför känner vi skuld och skam?

Varför känner vi skuld över något som någon annan gjort mot oss? Och varför kan vi känna skam över något som känns skönt och njutningsfullt? Dessa frågor kan vara kluriga att svara på eftersom känslor är komplexa. Men precis som alla andra känslor fyller känslor av skuld och skam en funktion. Det vill säga att vi behöver dem för att fungera tillsammans med andra människor. Skam kan beskrivas som en känsla som ska “hålla dig på mattan” och hjälpa dig agera på ett sätt som är accepterat av människor runt omkring. Ett exempel är om du sagt något elakt till en vän som sedan blivit ledsen. Troligtvis väcks då en känsla av skam hos dig, en signal om att du har gjort något fel. Skammen vill då tala om för dig att det inte är okej att vara elak mot andra människor.

Det kluriga är att det också går att känna skam även om vi faktiskt inte gjort något fel. Skam kan leda till att vi anklagar oss själva för saker vi inte kunnat styra över. Den kan få dig att tro att du är en dålig person även om det inte finns något som talar för att du skulle vara det.

Orden skuld och skam används ofta tillsammans och de har båda att göra med hur vi fungerar med andra människor. Skam och skuld signalerar dock lite olika saker och det kan ibland vara svårt att sätta ord på om det är just skam eller skuld du känner. Till skillnad från skam, som handlar om hur du känner dig och vem du är som person handlar skuld om vad du gör. Skuld ger en signal om att du gjort något som du själv eller människor i din omgivning skulle uppfatta som fel eller dåligt.

Hur du kan utmana känslor av skuld och skam

Att arbeta med skam- och skuldkänslor kan ta tid, men det går att göra och vi vill ge dig några tips. Om det känns alltför överväldigande att hantera känslorna av skuld och skam kan det vara bra att få stöd från någon professionell. Exempelvis kan du samtala med en psykolog, kurator eller psykoterapeut som kan hjälpa dig att komma fram till varför just du känner skuld och skam och hur du kan börja tänka annorlunda. För att därigenom också kunna känna annorlunda.

Om lust, kåthet och orgasm väcker skam

Att känna skuld- eller skamkänslor kopplat till sex kan handla om en skam över att vara kåt och vilja ha sex eller att en skäms över det en tänder på. För andra kan det handla om skam över att njuta av sex, att känna att en inte “borde” tycka sex är skönt. Skammen kan väcka tankar som:

“Om jag är kåt och vill ha sex igen, var det verkligen ett övergrepp jag utsattes för?”
eller

“Det måste vara något fel på mig som vill ha sex efter att jag varit med om en våldtäkt”

Om du känner igen dig i detta vill vi att du ska veta att du har rätt till din upplevelse av vad du utsatts för. Och oavsett hur du mår efteråt gör det inte upplevelsen av övergreppet eller våldtäkten mindre “sann”. Det kan vara bra för dig att veta att övergreppet eller våldtäkten var något som hände dig och säger inget om din sexualitet eller vem du är som person. Oavsett vad du har varit med om har du rätt att få må bra i din sexualitet och få njuta av sex på dina egna villkor.

Det är inte heller ovanligt att känna skuld och skam på grund av hur ens kropp regerat under övergreppet eller våldtäkten. Ibland kan kroppen reagera med att få stånd, bli våt eller till och med få orgasm trots att det som hände var mot ens vilja. Då kan det upplevas som särskilt skamligt att känna upphetsning vid sex igen eftersom den härliga känslan blivit sammankopplad med det sexuella övergreppet. Det kan vara bra för dig att veta att kroppen kan bli sexuellt upphetsad utan att du vill eller är med på det som sker. Upphetsningen betyder alltså inte att du varit kåt eller att du samtyckt till det som hände. Känslor av skuld och skam kopplat till sex kan påverka sexlivet och den sexuella självkänslan, men med rätt hjälp och stöd går det att komma vidare.

Övningar

 • Tips: Att skapa avstånd till jobbiga tankar

  Denna övning handlar om att omformulera dina tankar för att skapa avstånd till dem och få dem att kännas mindre dömande.

  Fundera över hur dina egna kritiska tankar brukar låta, vad säger de till dig? Kanske säger de:

  “Jag är värdelös”
  eller
  “Något måste vara fel på mig eftersom jag tycker detta är skönt”
  När du lagt märke till tanken ska du lägga till orden

  “Jag har en tanke om att”…

  Läs meningen ord för ord:

  “Jag är värdelös”
  Läs sedan denna mening lika noga:

  “Jag har en tanke om att jag är värdelös”.
  Oftast blir vi inte lika starkt påverkade av meningen “jag har en tanke om att jag är värdelös”. Den är inte lika dömande och hård utan får dig att uppmärksamma att du får en tanke, men att den inte behöver vara sann.

  Testa att skriva några egna meningar:
  Jag har en tanke om att….
  Jag får en tanke om att…

  Detta tankeexperiment kan vara bra att öva på regelbundet i din vardag. Varje gång en kritisk tanke dyker upp kan du omformulera den till

  “Jag har en tanke om….”.

  På så sätt kan de negativa tankarna minska i styrka vilket kan vara en hjälp på vägen.

 • Tips: Hur du kan utmana känslor av skuld och skam

  Det kan vara bra att tänka på känslan skuld som vägledande, eller missvisande. Med detta menas att skuldkänslorna kan vara nyttiga och användbara och vägleda dig eller att skuldkänslorna grundas enbart på en tanke om att ha gjort fel, trots att du egentligen inte har det. Då kan de vara missvisande. De vägledande skuldkänslorna kan ses som en kompass som leder dig i rätt riktning. Har du till exempel gjort något mot en annan människa som sårat personen så säger din kompass till dig att du hade kunnat göra annorlunda och bättre. I denna situationen är skulden faktiskt användbar.

  De missvisande skuldkänslorna däremot, ger dig inga förslag eller tankar om hur du hade kunnat göra annorlunda. Istället får de dig att ta på dig skulden för saker som du inte haft kontroll över. Tyvärr finns det en ganska vanlig, felaktig, bild av sexuella övergrepp som får oss att tro att den som utsatts hade kunnat göra annorlunda för att det inte skulle hända. Om du bär på en känsla av skuld över det du utsatts för, kom ihåg att du aldrig är ansvarig för andra människors felaktiga handlingar. Skulden för dessa ligger alltid på personen som utför dem. Oavsett vad du gjort eller hur du agerat fram till händelsen, så är det inte du som bär ansvaret för vad någon annan sedan gjort mot dig.

  Här kan du öva på att tänka på skuldkänslor som vägledande eller missvisande.

  Skriv ner V (vägledande) eller M (missvisande) framför varje påstående

  Jag borde inte ha ljugit för min kompis om varför jag inte kom till festen.
  Jag känner mig så dålig som anmälde våldtäkten, eftersom personen som utsatte mig nu blev häktad.
  Jag borde inte skrattat åt henne, hon verkade så ledsen efteråt.
  Om jag hade gjort mer motstånd och sagt ifrån mer tydligt, så hade jag inte blivit utsatt för övergrepp.
  Jag borde inte ha druckit så mycket för då övergreppet aldrig hänt.
  Om jag inte hade kört så fort så hade jag inte fått böter.
  Om jag inte flörtat och följt med hem, så hade jag inte blivit utsatt för ett övergrepp.
  I påståendena 1,3 och 6 så håller du nog med om att skuldkänslorna ger vägledning. Att ljuga, såra andra, eller bryta mot lagar kan väcka skuldkänslor som faktiskt är bra att ha. I de andra påståendena är skulden missvisande eftersom de handlar om situationer då någon annan gjort något mot dig. Oavsett vad du gjort, eller inte gjort, så är skulden inte din att bära.

  Fundera över

  Känner du igen dig i några av dessa påståenden?
  Försök skriva ner vad dina egna skuldkänslor säger dig. Att du borde agerat annorlunda? Att du hade kunnat göra något för att förhindra att du blivit utsatt?
  Kan du tänka på ett annat sätt kring dina skuldkänslor? Hitta bevis på och påminna dig om att skulden inte är din att bära?
  Fundera även på vad du hade sagt till en vän eller närstående i samma situation? Troligtvis hade du inte sagt till den personen att hen bör känna skuld över något som någon annan gjort.

 • Tips: Om lust, kåthet och orgasm väcker skam

  Oavsett vad som väcker dina skam- eller skuldkänslor kan du börja med att försöka utmana tankarna som väcks när du känner skam eller skuld. Börja med att fundera över vad tankarna försöker säga dig. Därefter kan du öva på att utmana dem för att de ska kännas mindre dömande.

  Fundera över någon dömande tanke du har, som lägger skuld eller skam på dig själv. Fundera vad tanken försöker säga dig, hur den vill få dig att må. Därefter ska du se om du kan göra tanken mer nyanserad och därigenom bli snällare mot dig själv. Exempel:

  “Jag är helt misslyckad som inte kan ha sex som alla andra”.
  Fråga dig själv om det inte är mer sant att tänka:
  “Vissa typer av sex känns svårt för mig just nu, och hur andra har sex vet jag inte så mycket om”
  En annan skamfylld tanke kan vara:
  “Jag vill ju ha sex hela tiden, inte konstigt att jag blev utsatt”
  Ett alternativt sätt att tänka kan vara
  “Jag vill ha sex för att jag njuter och mår bra av det. Det betyder inte att någon annan få göra något med mig mot min vilja”
  Fråga även dig själv vad du skulle säga till en vän som hade de här tankarna? Troligtvis skulle du säga till hen att inte skämmas för något som hen inte kan kontrollera. Eller att din vän ska göra det som hen mår bra och njuter av.

  När du utmanar dina tankar kan du skriva i denna mall:
  Tanke
  ”Det är något fel på mig som vill ha sex, jag borde inte ha någon lust efter det jag varit med om.”

  Vad tanken vill få dig att känna
  ”Att känna mig dålig och onormal.”

  Utmanande tanke
  “Jag får lov att njuta av sex på ett sätt som känns skönt och bra för mig. Det betyder inte att jag är dålig utan det betyder att jag vet vad jag tycker om.”

Stöd efter övergrepp

Du kan läsa mer om vilket stöd du kan få på vår söktjänst stödefterövergrepp.