Sex efter övergrepp

Vad kan svårigheter med sex handla om

Att sex känns svårt kan bero på flera saker och vår sexualitet ser sällan ut på samma sätt genom hela livet.

Att sex känns svårt kan bero på flera saker och vår sexualitet ser sällan ut på samma sätt genom hela livet, det vore orimligt. Liksom vårt allmänna mående kan påverkas av våra erfarenheter, vår hälsa och vår omgivning så kan även vår sexualitet påverkas av dessa omständigheter. Svårigheter med sex kan vara kopplade till fysiska faktorer, det vill säga hur kroppen mår, reagerar eller fungerar. De kan också höra ihop med hur vi mår psykiskt, hur livet och våra relationer ser ut och vilka erfarenheter vi bär med oss. Faktorer som kan påverka och göra att sex känns svårt kan exempelvis vara stress och oro i vardagen, olika sjukdomar eller psykisk ohälsa, svårigheter i ens nära relationer, samt utsatthet för sexuellt våld eller andra negativa erfarenheter kopplat till sex.

Vi påverkas också av normer i samhället kring sex och sexualitet. Normer kan beskrivas som oskrivna regler som styr hur vi beter oss mot varandra och hur vi ser på oss själva och vårt sätt att vara. Normerna kring sex ger oss en bild av med vilka och när det anses okej att ha sex till exempel. Eller hur vi har sex, det vill säga vilken sorts sex som anses “fint” eller “bra”. De här normerna kan ge en ganska missvisande bild eftersom det sexet som är “bra” är det som du och de du har sex med njuter av. Sexualiteten, sexlusten och förmågan att ha sex kan vara mer eller mindre viktig under olika perioder av livet. De flesta av oss tycker nog någon gång i livet att sex känns svårt eller att sexlivet bara inte ser ut exakt som en önskar. Detta är inte konstigt eller ovanligt och därför är det viktigt att varje individ själv måste få känna efter vad som upplevs som ett problem eller inte.

Våldtäkt eller andra sexuella övergrepp kan leda till att en upplever olika typer av svårigheter kopplat till sexualiteten, sexlivet eller kroppen. Det är dock inte så att erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt automatiskt leder till svårigheter med sex, utan vi alla reagerar olika och blir olika påverkade av det vi varit med om tidigare. Att uppleva svårigheter kan handla om minskad sexlust, att det är svårt att bli sexuellt upphetsad eller få orgasm, att en upplever smärta eller obehag vid sex eller att en känner skam och skuld kopplat till sexualiteten. Svårigheter med sex kan också handla om att en känner rädsla, ångest eller andra obehagskänslor kopplat till sex eller att det känns svårt att sätta gränser vid sex. Eller att det känns svårt i ens intima relationer och svårt att prata om sex med partners.

Alkohol, droger och mediciner kan påverka hur sex känns

Att dricka alkohol, ta droger eller läkemedel kan påverka sexlivet och måendet på olika sätt. Om du tar någon form av läkemedel och undrar hur detta kan påverka din sexualitet, så kan du prata med din läkare om detta. Du kan också hitta mycket information genom att söka på olika läkemedel och deras biverkningar på fass.se. Om du upptäcker att en viss medicin påverkar din sexlust eller sexlivet negativt, så är det bra att inte sluta ta medicinen utan att först diskutera det med läkaren som skrev ut den. För att se om det finns någon annan medicin som kan fungera bättre för dig.

När det kommer till alkohol och droger så kan det för vissa kännas som att sexlusten ökar eller att det känns mer avslappnat efter att ha druckit alkohol eller tagit någon drog. Alkohol kan göra att vi inte tänker eller känner efter lika mycket, vilket kan göra att det känns lättare att ha sex. Samtidigt kan det ofta bli svårare att faktiskt ha sex när du har druckit. Exempelvis kan det bli svårt att få stånd eller bli våt eller bli svårare att få orgasm. Det kan också påverka omdömet eller göra oss mer impulsiva.

Alkohol och droger kan ibland leda till ett slags undvikande av det som gör att sex känns svårt. Om du dricker för att bli avslappnad och för att sexet ska känns bättre, så finns risken att du upplever att du måste vara berusad nästa gång du ska ha sex. Det kan då vara svårt att på egen hand komma till botten med det som känns jobbigt vid sex och att hitta andra sätt som fungerar bättre. Det är inte automatiskt farligt eller dåligt att ha sex för att du druckit alkohol, men om du har en önskan om att må bättre sexuellt och hitta sätt att hantera jobbiga känslor och svårigheter kopplade till sex, så är det en bra att utforska detta när du inte är påverkad av alkohol eller droger. Eftersom det kan vara svårare att vara uppmärksam på vad du tycker, tänker och vad som känns bra eller dåligt i stunden när du är påverkad. Vilket kan göra det svårt att vara lyhörd för vad som händer och om du har sex på ett sätt som du faktiskt vill.