Sex efter övergrepp

Om du har mindre sexlust eller har svårare att bli upphetsad och få orgasm

Minskad sexlust är den vanligaste orsaken till att personer söker sexologiskt stöd, så om du känner igen dig i detta är du långt ifrån ensam.

I vissa perioder kan jag ha ganska mycket sexlust och ligga med en massa människor, vilket bara känts positivt för mig. I andra perioder har jag ingen sexlust överhuvudtaget.

Sexlust

Minskad sexlust är en av de vanligaste orsaken till att personer söker sexologiskt stöd, så om du känner igen dig i detta är du långt ifrån ensam. I vårt samhälle finns en stark norm som säger att alla människor ska vilja ha sex regelbundet. Normerna kring sex handlar också om hur, med vem och när vi förväntas ha sex. Dessa normer kan tyvärr göra att många känner oro över sin sexualitet och sin lust till sex om vi inte har sex på “rätt” sätt. De flesta människor känner lust till sex någon gång i livet. För vissa känns sex väldigt viktigt, för andra kanske inte lika viktigt. Vad som väcker lusten eller gör oss kåta kan se olika ut vid olika tillfällen eller med olika personer. Du har säkert hört begreppet “låg sexlust”, men vi väljer att istället att skriva mindre sexlust. Anledningen till att vi inte säger låg sexlust är för att detta signalerar att det finns en normal nivå av lust och så är det inte. Sexlusten är och måste få vara något individuellt och du får själv känna vad som är mycket, lite eller lagom sexlust för just dig.

Asexuell

Vissa människor känner sig eller definierar sig som asexuella. Att vara asexuell kan innebära olika saker, att en inte känner sexuell attraktion till andra eller inte vill inkludera andra i sitt sexliv, inte känner sexuell lust, eller att en i vissa perioder, situationer eller relationer känner sig asexuell. Är du nyfiken på att läsa mer om asexualitet kan du hitta mer information hos The asexual visibility and education network.

Sex efter sexuella övergrepp

Erfarenheter av sexuella övergrepp kan påverka sexlusten negativt, men måste inte göra det. Om sexlusten blivit påverkad av negativa erfarenheter så kan detta märkas genom att sex väcker svåra minnen eller obehagliga känslor. Lusten kan även påverkas av att du efter övergreppet känner att det är svårt att slappna av och vara närvarande i stunden eller att det känns svårt med sexuella gränser. Även om din sexlust förändrats så finns det sätt att hitta tillbaka till en nivå av lust som du mår bra av.

Stöd och hjälp

Om du inte fått möjlighet att bearbeta övergreppen du varit med om kan detta vara ett viktigt första steg. Du kan även behöva stöd i att bygga upp din självkänsla eller hitta en trygghet i att du har rätt att känna kåthet och lust. Eller öva på att vara närvarande och lära dig hantera jobbiga känslor och tankar och samtidigt öva på att lära känna din egen kropp och vad som känns skönt för dig.

Allt detta ska du kunna få hjälp med i samtal med kurator, psykolog eller sexolog. När sex känns svårt kan vi ibland börja jämföra oss med andra och tro att andra har ett fantastiskt och helt fungerande sexliv. Så är det sällan, men det är inte så ofta som vi får höra om svårigheter som andra upplever. Försök därför släppa tanken om hur sex “ska” vara och försök komma fram till hur du vill att sex ska kännas för dig.

Lust och upphetsning

Vad är skillnaden mellan lust och upphetsning?

Vad kan göra att lust och upphetsning känns svårt?

Hitta till lusten och upphetsningen

Sex måste inte vara på ett särskilt sätt