Sex efter övergrepp

Vad är skillnaden mellan lust och upphetsning?

Lust

Det finns en myt i vårt samhälle att sexlusten är något som kommer automatiskt och att sex är något som “bara ska funka”. Men lusten är mer komplex än så.

Sexlusten påverkas av en flera olika faktorer. Faktorer som påverkar är vår generella hälsa, kropp, mående, vad vi får för intryck i stunden samt vilka erfarenheter vi bär med oss. Sexlusten hör också ihop med hur samhället och vår omgivning har lärt oss om sex, till exempel vilken syn på sex som finns inom familjen och hur sex framställs i media. Hur du ser på sex idag påverkas även av dina tidigare sexuella erfarenheter, både positiva och negativa. En tidigare negativ upplevelse av sex kan göra att du är mindre sugen på att ha sex nästa gång. Detta är inte konstigt eftersom sex kan ha sammankopplats med svåra känslor av till exempel rädsla, otrygghet eller obehag. Om sexlusten minskar efter att du utsatts för ett sexuellt övergrepp betyder detta inte att sexlusten för alltid försvunnit, utan det brukar snarare handla om om att sex har blivit negativt laddat. Viktigt att komma ihåg är att övergrepp självklart inte har någonting med sex att göra. Men sex kan i sig självt påminna om övergreppen och ens sexuella relationer kan därför bli lidande.

 

Upphetsning 

Upphetsning handlar om hur kåthet kan kännas i kroppen. Till exempel att hjärtat slår fortare, att du känner dig varm i kroppen eller att andningen ökar. 

Även om du känner dig sugen på sex mentalt, så kanske inte könsorganen eller övriga kroppen reagerar på hjärnans signaler. Och ibland kan du få stånd eller bli våt utan att vara kåt överhuvudtaget. Upphetsning kan kännas i olika delar av kroppen och hur du känner kåthet och upphetsning kan även förändras under livets gång. Allteftersom du lär känna din kropp, din lust och din sexualitet bättre så kanske du märker helt nya sätt att känna upphetsning på.

Lust och upphetsning

Vad kan göra att lust och upphetsning känns svårt?

Hitta till lusten och upphetsningen

Sex måste inte vara på ett särskilt sätt