Tips till dig som förälder

till en tonåring som blivit utsatt för sexuella övergrepp

Vi vet att det kan vara svårt och smärtsamt att vara förälder till en tonåring som blivit utsatt för sexuellt våld. Det är vanligt att känna skuldkänslor för att man inte har kunnat skydda sitt barn eller känna sig maktlös eller orolig över hur barnet mår. Du som förälder har ofta en viktig roll i bearbetningsprocessen för ditt barn. Samtidigt kan det kännas utmanande att stötta och det kan vara svårt att veta vad som är hjälpsamt och inte för barnet. I detta material har vi samlat tips och råd som förhoppningsvis kan underlätta för dig som förälder.

Jag skulle behöva prata med dig om det som har hänt, skulle det vara okej för dig att vi gör det nu eller ska vi ta det en annan dag?

Tips till dig som förälder