Event

EU-konferens i Stockholm

Förra veckan deltog Storasyster vid en EU-konferens med fokus på att bekämpa utnyttjande i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU anordnades i förra veckan en stor konferens med fokus på att bekämpa utnyttjande i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Justitieminister Gunnar Strömmer stod som värd, och i den långa listan av talare utmärkte sig bland annat H.K.H Drottning Silvia, Spaniens justitieminister Pilar Llop och jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

Sverige beskrivs som ett föregångsland när det gäller arbetet mot prostitution då vi som första land i världen gjorde det olagligt att köpa sexuella tjänster men inte sälja dem, i och med sexköpslagstiftningen 1999. Syftet med lagstiftningen är att prostitution ska ses som en del av mäns våld mot kvinnor, och att ansvaret ska ligga hos förövarna och inte hos de utsatta.

I samband med konferensen fick vi också möjlighet att träffa FN:s undergeneralsekreterare med särskilt fokus på sexuellt våld i konflikt, Pramila Patten. Ms Patten fokuserade i vårt samtal särskilt på situationen i Ukraina, där uppemot 8 miljoner kvinnor, barn och äldre människor flytt landet som en konsekvens av Rysslands invasion. Många av dessa människor utsätts för trafficking för sexuella ändamål under tiden de är på flykt eller senare ankomstlandet. Efterfrågan på ukrainska flyktingar har också gått upp på digitala plattformar för människohandel, prostitution och pornografi.

Vill du hålla dig uppdaterad om Storasysters aktiviteter?

Prenumera på Storasysters nyhetsbrev!