Årsmöte 2024

Förslag från valberedningen till Storasysters årsmöte 2024

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2024-2025 samt 2025-2026. 

Nedan följer valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2024-2025 samt 2025-2026. 

Jessica O´Mary, 2024/2026 (omval) – ordförande

Azra Osmancevic 2024/2025 (omval) – ledamot

Maj-Britt Norio 2024/2025 (nyval) –  ledamot/kassör

Anna Amazeen 2024/2025 (nyval) – ledamot

Fabian Månsson 2024/2026 (nyval) – ledamot

Kimberly Andersson, Birgitta Henriksson och Carl Björkman (ledamöter), vars mandat sträcker sig till 2025, sitter kvar i styrelsen.

Karin Forseke (ordförande) samt Inger Malm och Nils Marcks von Würtemberg (ledamöter), vars mandat löper ut 2024, avgår från styrelsen.

Som revisor föreslås Johan Engdal, Sonora Revision.

Valberedningens motivering

Ledamöter med förnyat uppdrag
Jessica O´Mary, vars nuvarande mandat sträcker sig till 2025, har under det gångna verksamhetsåret suttit som ledamot i styrelsen. Jessica har visat på ett starkt engagemang för Storasysters uppdrag och på goda ledaregenskaper. Valberedningen ser att Jessica, med sin breda erfarenhet inom kommunikation och insamling, har förmågan att leda Storasysters styrelse och dess arbete för organisationens fortsatta utveckling. Valberedningen föreslår därför att Jessica väljs till som ordförande för Storasysters styrelse under mandatperioden 2024/2026.

Ledamöter för omval
Azra Osmancevic, vars nuvarande mandat löper ut till årsmötet 2024, har under det gångna året visat ett stort engagemang och driv för Storasysters verksamhet och bidragit med strategisk och juridisk kompetens. Hon har gedigen erfarenhet av arbete med att stärka unga kvinnor genom mentorskapsprogram och juridisk hjälp, och har bred kunskap inom styrelsearbete. Valberedningen nominerar därför Azra till förnyad mandatperiod som ledamot under 2024/2025.

Ledamöter för nyval
Maj-Britt Norio 2024/2025, ledamot/kassör
Maj-Britt har en gedigen erfarenhet av olika chefsroller inom ekonomi inom olika branscher och arbetar idag som CFO på en internationell koncern. Maj-Britt har ett starkt engagemang för Storasysters uppdrag och vill verka för ett samhälle där varje flicka och kvinna ska kunna känna sig trygga. Valberedningen nominerar Maj-Britt till ledamot under mandatperioden 2024/2025, och föreslår att hon ges funktionen kassör.

Anna Amazeen 2024/2025, ledamot
Anna brinner för social jämlikhet och har lång erfarenhet av att arbeta arbeta kliniskt med trauma, våld i nära relationer och sexuellt våld. Anna har arbetat inom psykiatrin, med våldsutsatta familjer och med adoptionsfrågor. Anna är privatpraktiserande psykoterapeut under handledarutbildning med fokus på marginaliserade grupper i samhället. Valberedningen ser att detta är viktiga kompetenser som kan bidra till Storasysters arbete och nominerar därför Anna till ledamot under mandatperioden 2024/2025.

Fabian Månsson 2024/2026, ledamot
Fabian har 30 års erfarenhet av internationell affärsverksamhet inom varumärken, konsumentvaror, e-commerce och mode. Han har ett stort engagemang för jämställdhetsfrågor, alla människors lika värde och brinner för att fortsätta stötta Storasysters verksamhet. Fabian har tidigare suttit i Storasysters styrelse under åren 2020-2023. Valberedningen ser att han med sin kompetens, driv och erfarenhet av föreningen åter kommer att bidra till styrelsens arbete, och nominerar därför Fabian till ledamot under mandatperioden 2024/2026.

Vid årsmötet den 18/3 beslutar medlemmarna om förslaget godtas.
Storasysters valberedning genom Andrea Ivarsson och Sofia Österlöf