Lunchföreläsning

Barn och sexuellt trauma

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning online över Zoom om barn och sexuellt trauma.

Föreläsningen kommer lyfta risk- och friskfaktorer, vanliga varningssignaler på utsatthet samt varför vuxnas respons på utsattheten är av största vikt. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor.

Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter barn och unga i sitt arbete och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Föreläsningen är gratis och du behöver inte föranmäla dig.

07 juni (Avslutat event)

Lunchföreläsning: Barn och sexuellt trauma

12:00 – 13:00 Zoom

För frågor om föreläsningen

Sofia Andersson Storasyster

Sofia Andersson

070 483 17 73