Lunchföreläsning

Covid-19 och sexuellt våld

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning om pandemins påverkan på personer utsatta för sexuellt våld.

Storasyster bjuder in till föreläsning om pandemins påverkan på personer utsatta för sexuellt våld.

Konsekvenserna av sexuellt våld i form av psykisk ohälsa blir särskilt påtaglig i tider av isolering och ensamhet. Föreläsningen kommer att utgå från Storasysters rapporter, ”Storasysterrapporten 2020, fokus: psykisk ohälsa” och ”Det går inte att berätta för någon på riktigt.” – om covid-19-pandemins påverkan på personer som utsatt för sexuellt våld”, som båda lanserades under 2020.

Det kommer även finnas tid för frågor i slutet av föreläsningen.

Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter människor i sitt arbete och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Linnéa Hall. Linnéa är opinionsstrateg på Storasyster och arbetar med Storasysters opinionsbildande arbete och ansvarar för att utforma studier och rapporter som lyfter fram kunskap om utsattas situation.

Föreläsningen är gratis och du behöver inte föranmäla dig.

03 februari (Avslutat event)

Lunchföreläsning

12:00 – 13:00 Zoom