Lunchföreläsning

Skuld, skam och sexuellt våld

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning online över Zoom om skuld- och skamkänslor efter utsatthet för sexuellt våld.

Föreläsningen kommer lyfta skuld- och skamkänslor som reaktioner efter utsatthet för sexuellt våld, hur skuld och skam kan ge sig uttryck, samt hur en kan arbeta med dessa känslor i samtal och bemötande. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor.

Föreläsningen vänder sig till yrkesverksamma som möter människor i sitt arbete och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Datum: 2 juni 2021
Tid: 12.00 – 13.00
Plats: Zoom.

Föreläsningen är gratis och du kan registrera dig via länken.

02 juni (Avslutat event)

Lunchföreläsning

12:00 – 13:00 Zoom

Kontakta Julia om du har några frågor om föreläsningen

Sofia Andersson Storasyster

Sofia Andersson

070 483 17 73