Nomineringar till årsmötet 2021

Nedan följer valberedningens nomineringar till ett antal styrelseposter till verksamhetsåret 2021/2022 samt 2022/2023.

Nedan följer valberedningens nomineringar till ett antal styrelseposter till verksamhetsåret 2021/2022 samt 2022/2023. Vid årsmötet den 15/3 beslutar medlemmarna om förslaget godtas.

Ledamot: Birgitta Henriksson (omval, två år)

Ledamot: Nils Marcks von Würtemberg (omval, två år)

Ledamot: Isabelle Coleman (omval, två år)

Suppleant: Fabian Månsson (omval, ett år)

Suppleant: Sanna Lindberg (omval, ett år)

Valberedningens motivering:

Styrelsen har till valberedningen uttryckt att en hög prioritet för 2021 bland annat är dels att stärka föreningens ekonomiska situation genom att säkra långsiktiga företagssponsorer, dels att fortsätta skapa en långsiktighet och kontinuitet i styrelsen.

I den expansiva fas där föreningen befinner sig, bland annat med ett stort behov av kompetent personal som kan möta det ökande antalet stödsökande, anser valberedningen att dessa prioriteringar är ett klokt och strategiskt fokus, och att det är viktigt att föreningen genom styrelsen ges bästa möjliga förutsättningarna för det. Valberedningen anser vidare att styrelsen har bevisat sig både stabil och oerhört engagerad, med en nödvändig bredd av kunskap och kompetens. Dessutom är de tre ledamöter och två suppleanter som ställer upp för omval högt kompetenta personer med stor namnkunnighet, viktiga nätverk och en stor förståelse för föreningen.

Det är därför valberedningens bild att styrelsen i sin helhet bör ges fortsatta möjligheter att fortsätta sitt påbörjade och viktiga arbete. Valberedningen nominerar därför Birgitta Henriksson, Nils Marcks von Würtemberg och Isabelle Coleman till ledamöter för verksamhetsåren 2021-2023, samt Fabian Månsson och Sanna Lindberg till suppleanter för verksamhetsåret 2021-2022.

 

Storasysters valberedning genom Andrea Ivarsson och Sofia Österlöf