Aktuellt

Nu behöver vi kraftsamla för att motverka sexuella övergrepp

Storasyster arbetar outtröttligt för att förebygga och motverka sexuella övergrepp. En viktig del är det preventiva arbetet mot pornografi. Barn och unga behöver få en rimlig bild av sex och samtycke, och då krävs det en omfattande sexualundervisning, som inte utgår ifrån porren. Vi är därför glada över att regeringen nu kom med beslutet om att införa nya examensmål i lärarutbildningen för att alla lärare som examineras ska ha rätt kompetens att undervisa ”sex och relationer”.

Sexualundervisningen är en central del i arbetet för motverka porrens skadeverkningar och sexuella övergrepp

– Det är en milstolpe i vårt arbete och något vi har efterfrågat under en lång tid. Sexualundervisningen är en central del i arbetet för motverka porrens skadeverkningar och sexuella övergrepp, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare på Storasyster.

Däremot saknas det en plan för fortbildning i sexualkunskap för redan verksamma lärare.

– Storasyster vill att regeringen tar fram en plan för att även inkludera att verksamma lärare får en fortbildning i sexualkunskap för att skapa en jämlik sexualundervisning, säger Cecilia.

Regeringen har även gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i nära relationer bland unga och att övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsaksmekanismerna bakom sådant våld.

– En tredjedel av alla unga kvinnor i Sverige har utsatts för ett eller flera sexualbrott. Det är ett enormt samhällsproblem. Vi är därför väldigt glada över att Brå har fått uppdraget att kartlägga åtgärder mot våld i nära relationer bland unga, säger Cecilia Bödker Pedersen.

Storasyster arbetar förebyggande, stödjande och opinionsbildande för att aktivt motverka sexuella övergrepp. Vi har tidigare listat en mängd åtgärder som behövs för att skapa ett samhälle fritt från sexuellt våld. Ta del av våra förslag på åtgärder i våra rapporter här.

Som en del av arbetet för att motverka våld i nära relationer bland unga samt att skapa en bättre sexualundervisning för att motverka porrens skadeverkningar finns Storasyster tillgängliga för att bidra med vår kunskap och expertis. Vi erbjuder föreläsningar om sexuellt våld och sexualitetsproblematik efter utsatthet samt utbildningar i bemötande, förebyggande arbete och hur en kan hantera svåra samtal. Våra föreläsningar och utbildningar riktar sig till yrkesverksamma som möter utsatta, skolungdomar samt kvinno-, tjej- och ungdomsjourer.

Nu behöver vi kraftsamla för att motverka sexuella övergrepp. Tillsammans skapar vi ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Läs mer om regeringens uppdrag till Brå här. 

Läs mer om regeringens beslut om sexualundervisningen här.