Facebook Live

Politikersamtal om covid-19 och sexuellt våld

Hur ska vi säkra tillgången till stöd i pandemins efterverkningar? Välkommen på Storasysters panelsamtal 23 november 2020!

Covid-19-pandemin har påverkat oss alla, inte minst de som redan befinner sig i en utsatt situation. I tider av kris ökar risken för att utsättas för våld och övergrepp, och många i vår målgrupp upplevde redan innan pandemin allvarlig psykisk ohälsa. 32 procent av 5 211 personer som utsatts för sexuellt våld har haft självmordstankar (Storasysterrapporten 2020, Fokus: psykisk ohälsa).

I vår senaste rapport “Det går inte att berätta för någon på riktigt” undersökte vi pandemins påverkan på vår målgrupp. Rapporten visar en försämring av utsattas psykiska mående och en minskning av tillgång till stöd under pandemin. Storasyster ser därför att det finns tydliga indikationer på att efterfrågan på stöd kommer att öka efter pandemin.
Vi behöver nu tillsammans ställa oss frågan: Hur ska vi säkra tillgången till stöd i pandemins efterverkningar? Panelsamtalet kommer att utgå från ovan nämnda frågeställning, med ett fokus på psykisk ohälsa efter sexuella övergrepp samt tillgång till stöd.

Vi inleder med en presentation om Storasyster och våra två senaste rapporter “Det går inte att berätta för någon på riktigt” och “Storasysterrapporten 2020, fokus: psykisk ohälsa”. Därefter följer ett panelsamtal med riksdagspolitiker.

Medverkande

Karin Rågsjö (V)
Åsa Lindhagen (MP)
Annika Strandhäll (S)
Annika Qarlsson (C)
Juno Blom (L)
Josefin Malmqvist (M)
Désirée Pethrus (KD)

Moderator

Linnéa Hall, opinionsstrateg Storasyster

Inledningstalare

Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster

Här kan du se panelsamtalet i efterhand

23 november (Avslutat event)

Politikersamtal om covid-19 och sexuellt våld

10:00 – 11:30 Facebook Live