Politikersamtal

Samtal med partiledarna

I vår har Storasyster sänt live på Facebook med flera av Sveriges partiledare för att diskutera hur vi kan skapa ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Samtal med Nooshi Dadgostar (V)

Samtal med Annie Lööf (C)

Samtal med Nyamko Sabuni (L)

Samtal med Ulf Kristersson (M)

Samtal med Märta Stenevi (MP)

Vad vi gör

Opinionsbildning

Att föra dialog med Sveriges partiledare är en del av Storasysters opinionsbildande arbete. Genom opinionsbildning verkar Storasyster för att medvetandegöra och påverka attityder, ställningstaganden och agerande hos såväl beslutsfattare som opinionsbildare och den breda allmänheten gällande samhällsproblemet sexuellt våld.